USV solidair met stakende onderwijsbonden

pag. 13 ZEKER Persbericht USV       solidair met stakende onderwijsbondenDe Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) verklaart zich solidair met de stakende leerkrachten, aangesloten bij de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS). ‘Voor goed onderwijs heb je goed gemotiveerde leerkrachten nodig. Elk mens heeft recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens). De strijd van de stakende leraren is een rechtvaardige strijd voor zelfbehoud en geniet derhalve onze ondersteuning.’ ‘De onderwijsbonden zouden vorig jaar een overeenkomst hebben bereikt met de regering om de herwaardering per 1 januari in te voeren. Echter heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, Robert Peneux, bekend gemaakt dat de herwaardering per 1 maart ingevoerd zal worden. De BvL en de ALS vinden dat de regering eenzijdige beslissingen neemt. Het gaat om een overeenkomst die gesloten is met bonden. Sinds 2014 zijn de leerkrachten bezig met onderhandelen met de regering over de herwaardering. ‘Dat de leraren verantwoordelijkheid hebben naar hun pupillen toe blijkt uit het jarenlange geduld dat ze betrachten en zodoende de (loze) beloften voor de zogeheten herwaardering van de regering voor lief aannemen. Echter, door het uitblijven van de herwaardering, en door de opeenvolgende devaluaties en enorme koopkrachtverlies is hun toestand dusdanig verergerd dat zij voor een hongerloon moeten werken en niet meer in staat zijn het hoofd boven water te houden.’
‘Het onderwijs is door de stakende leraren gedeeltelijk lam gelegd. De stakende leraren stellen zich open voor een dialoog. Een spoedige oplossing is nodig, dit in het belang van de vele leerlingen die onderwijs moeten ontberen. Teleurstellend waren de uitlatingen van minister Peneux, welke hij in het openbaar gedaan heeft. Deze waren niet oplossingsgericht, doch polariserend en confronterend. Ook een verwoede poging om een petitie aan te bieden aan de president of een vertegenwoordiger te spreken, lukte niet.’
‘Een andere eis van de stakende onderwijsbonden betreft het terugdraaien van de overplaatsing van leerkrachten van de A.R. Leeuwinschool naar een lagere school. Zij eisen dat er een eind komt aan het verkeerd gebruiken van het mutatiebeleid waardoor leerkrachten gedupeerd worden. Deze kwestie van de A.R. Leeuwinschool is inmiddels (zondag) opgelost naar tevredenheid van partijen. Nader onderzoek naar redenen van mutaties is noodzakelijk , omdat rancune niet getolereerd mag worden. Het mutatie-en benoemingsbeleid moet zo objectief mogelijk geschieden.’ ‘Ook de maatregel van minister Peneux om (stakende) leraren van de openbare school Uitkijk aan te pakken, zit de bond niet lekker. Het een en ander begon toen de leiding van het ministerie een nieuw hoofd had benoemd waar de leerkrachten niet achter stonden, en de school niet hebben bezocht. Op basis van hun schriftelijk verweer, zullen aan de hand van de personeelswet evt. maatregelen tegen hen getroffen worden. Een maatregel en attitude die doet denken aan het feodaal tijdperk.’
‘De beschuldiging van het onderhoofd van de Uitkijkschool dat zij schoolgelden heeft meegenomen door minister Peneux in het openbaar is beschamend, verwerpelijk en een minister onwaardig. Het is ook een laffe daad omdat de onderwijsgevende niet aanwezig was om zich te verweren. Bovendien geldt “innocent until proven guilty”, heeft de minister een grondig onderzoek laten verrichten en de politie ingeschakeld alvorens deze beschuldigingen te uiten?’ ‘U heeft niet alleen een werknemer beschuldigd van een strafbare handeling. maar ook een vrouw, echtgenote, dochter, zus en moeder van vele kinderen van de Uitkijk School.’
‘De uitspraak gedaan in het huis van het volk door een volksvertegenwoordiger dat de vrouwen die niet willen werken en mogen opsodemieteren, is zo respectloos en bizar dat verder uitwijden zinloos is.’
‘De USV roept de regering op om alles in het werk te stellen om een structurele en duurzame oplossing te bewerkstelligen met de stakende leraren en het pad van dialoog te kiezen en het pad van provocatie en confrontatie achterwege te laten. Dit in het belang van voortzetting van het onderwijsproces en om verdere escalatie te voorkomen. Ook wordt een oproep gedaan aan alle leraren om eensgezind en vreedzaam op te trekken om het beoogd doel spoedig te bewerkstelligen, aldus de Unie van Surinaamse Vrouwen. De arts Asha Mungra is voorzitter van de USV.

error: Kopiëren mag niet!