Melvin Bouva: “Redenen van actievoerende leerkrachten ongegrond”

Volksvertegenwoordiger Melvin Bouva zegt niet te weten waarom de dialoog tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc), de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten nog niet is begonnen. Het parlement had partijen gevraagd om weer met elkaar in overleg te treden. “Ik heb hier voor mij een schrijven van de minister van Onderwijs gericht aan de BvL en de ALS, waarin aan de actievoerenden wordt gevraagd een toelichting te geven omtrent de actie.” Dat zou volgens Bouva de basis moeten zijn voor een vervolggesprek. Het zou voor de regering onduidelijk zijn of er wel of geen redenen tot staking zouden zijn. De parlementariër vindt de redenen die tot nu toe door BVL en ALS zijn opgesomd ongegrond. Volgens hem zijn de verwikkelingen rond de herwaardering van de leerkrachten procedureel. “Het zijn geen zaken met een politieke aard en hebben niets te maken met onwil zijdens de regering om te komen tot uitvoering.” Het actievoeren werd als onverantwoordelijk gekwalificeerd en aan de actievoerenden werd gevraagd om de acties op te schorten en in dialoog te treden met Minowc. Gezegd werd dat het onderhandelen met een mes op de keel niet werkt.
Politiek misbruik
Aangegeven werd dat meerdere actiegroepen, waaronder C47, zich beijveren om de regering te doen aftreden. “Dat is politiek misbruik.” De spreker gaat niet in op de wijze waarop minister Peneux tekeer gaat tegen de actievoerders en er onwaarheden en verdachtmakingen aan het adres van de teleurgestelde leerkrachten worden geuit.
HD

error: Kopiëren mag niet!