Contractors SMS richten vakbond op

Gisteren hebben de contractors van Scheepvaartmaatschappij Suriname (SMS) zich verenigd in een vakbond. Na ruim een jaar geen salaris ontvangen te hebben, zijn de arbeiders de situatie beu. Woordvoerder Stefanus Ligorie had al aangegeven alles in voorbereiding te hebben. De arbeiders hebben geen vertrouwen meer in de leiding van de SMS, omdat zij voelen alsof de leiding hen van het kastje naar de muur stuurt. De arbeiders zouden na afspraken met de leiding en de RvC uiterlijk op 4 januari uitbetaald worden. Nadat de groep voor de zoveelste keer teleurgesteld werd, heeft zij besloten naar de groene tafel te stappen. Het gaat in deze om de motoristen en de matrozen, bestaande uit ongeveer 50 personen.
Voorwaarden voor het oprichten van een vakbond
Dagblad Suriname nam ter verduidelijking van het proces rond het oprichten van een vakbond contact op met een jurist, die de voorwaarden voor het oprichten van een vakbond aangeeft. Volgens de deskundige heeft men om een vakbond op te richten vooral leden nodig. “Je hebt een aantal mensen nodig dat bereid is om een vereniging op te richten. Het moment dat deze mensen het besluit nemen een vereniging op te richten, heb je vanaf dat moment een vakbondsvereniging. Aan het hoofd daarvan staat een bestuur dat geplaatst wordt door de leden.’ De wet zegt echter dat als men collectief wil onderhandelen, zoals voor het sluiten van een cao, de vereniging wel rechtspersoonlijkheid moet hebben. Anders zal men geen cao kunnen sluiten of collectieve handelingen kunnen voeren, alsook geen rechtshandelingen kunnen verrichten. Die rechtspersoonlijkheid wordt verkregen nadat de president de statuten goedgekeurd heeft. Daarmee wordt de vereniging erkend als een zedelijk lichaam. “Pas daarna kan zo een vereniging bezittingen hebben, gebouwen kopen, rechtszaken aanhangig maken en vooral datgene dat zeer belangrijk is, namelijk dat men pas daarna een cao mag sluiten.”
In de wet zijn er geen termijnen genoemd waarbinnen het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid afgerond moet zijn. Het hangt af van hoe snel de president dat alles afgerond heeft. Alles gaat via het ministerie van Justitie en Politie, waar het statuten en andere stukken voorbereid moeten worden, onder andere met betrekking tot de screening van de statuten. Nadat deze gecreëerd is en correcties zijn aangebracht, gaat het naar de president. Hij moet de statuten goedkeuren. Hoelang dit duurt, hangt geheel van het proces af. “Uiteraard moet het proces niet te lang duren, anders wordt er inbreuk gemaakt op de vakbondsrechten en benadeel je de werknemers”, aldus de deskundige. In de grondwet staat aangegeven dat alle werknemers, ongeacht hun status, nationaliteit, geslacht, etc. het recht hebben om een vakvereniging op te richten. Contractarbeiders vallen ook onder deze regel.

error: Kopiëren mag niet!