Ronny Asabina: ‘Homoseksualiteit een gruwel in Gods ogen’

Ronny Asabina ‘Homoseksualiteit een gruwel in Gods ogen’“In de Bijbel wordt homoseksualiteit als een gruwel in Gods ogen gezien. Homoseksualiteit moet daarom onder geen beding bevorderd en vooral niet gereguleerd worden in Suriname. Het is tegen de natuur. Het is in strijd met alle religiën in de wereld. Alle heilige geschriften verbieden het”, zegt Staatsraadslid, ex-parlementariër en BEP-topper Ronny Asabina aan Dagblad Suriname. Hij reageert op de actuele gebeurtenissen rondom de als man geboren Yvanna Hilton, die operatief zijn geslacht liet veranderen tot vrouw en dit formeel bij het CBB mag vastleggen van de rechter. Homoseksualiteit, geslachtsveranderingen en de adoptie van kinderen door deze groep vindt de politicus verwerpelijk gedrag. In juli 2011 deed Asabina zowel nationaal als internationaal stof opwaaien met zijn uitspraken over homoseksualiteit. Ook nu keurt hij homoseksualiteit totaal af en vindt hij dat de samenleving duidelijk haar stem tegen deze groep moet laten horen. De politicus zegt dat hij in 2011 deze kwestie aan de kaak heeft gesteld om een maatschappelijke discussie in de komende jaren daarna op gang te brengen. Zijn hoop was dat ten minste één parlementariër daarna meer duidelijkheid zou vragen over dit gedrag dat nu ‘een trend’ blijkt te worden in Suriname. “Nu het parlement al die jaren niets hierover heeft gezegd, moeten wij aannemen dat de samenleving content is met de uitspraak van de rechter. Het is jammer, zielig en verwerpelijk”, aldus Asabina.
Homorechten geen mensenrechten
Asabina benadrukt dat hij homorechten niet expliciet als mensenrechten kan beschouwen, omdat het ‘homo zijn’ een keus is. Hij vergelijkt de situatie van mannen in Suriname die een vrouw hebben, maar toch kiezen voor man-man-relaties. Dit alles bevordert volgens hem ook pedofilie in het land waar kleine jongens op social media met cadeautjes worden uitgelokt. “Mensen maken zelf een keus om homo te worden. Bij kinderrechten, seniorenrechten en vrouwenrechten heeft niemand een keus. Je bent kind, vrouw of senioren burger”, stelt hij. Volgens het staatsraadslid zijn homo’s slachtoffers. “Als je slachtoffer bent, moeten er mogelijkheden zijn om je uit die situatie te halen. Het is iets dat wij kunnen en moeten genezen.” De mensen uit de LGBT-gemeenschap kunnen volgens hem geresocialiseerd worden.
Het westen verplicht ons homo’s te accepteren
“Het is een ontwikkeling die gevoed wordt door de westerse cultuur die steeds middelen beschikbaar stelt om dit gedrag te promoten. Zelfs bij de Verenigde Naties zien wij dat het pad wordt geplaveid voor homoseksualiteit”, stelt de politicus. Asabina benadrukt dat zelfs in de westerse muziek homogevoelens worden goedgesproken en bepaalde ambassades in Suriname homo-activiteiten sponsoren. Volgens de BEP-topper is de wereld heden ten dage zodanig ingericht dat landen, die tegen homo’s zijn, op een of andere manier geboycot worden door het westen. “Dan zien wij dat religieuze tradities als besnijdenissen bij jongens en het dragen van boerka’s door moslimvrouwen in westerse landen wel worden verboden. Wij leven in een wereld waar rechtvaardigheid steeds meer en meer zoek raakt. Wij leven in een wereld van de ‘ten koste van alles mentaliteit’. Het is een verloren strijd voor degenen die opkomen tegen homoseksualiteit”, aldus Asabina.
Minister Juspol moet andere mensenrechten prioriteit geven
Zeer verwerpelijk volgens hem is dat de huidige minister van Justitie en Politie ook een sterke voorstander is van homoseksualiteit en zelfs een commissie onlangs in het leven heeft geroepen die deze homorechten gestalte moet geven. Dit, terwijl er echte mensenrechten zij die in Suriname met de voeten worden getreden. “Kijk naar de grondenrechten van binnenlandbewoners. Er wordt helemaal geen prioriteit daaraan gegeven. Al deze belangrijkere rechten zijn in een winterslaap beland”, aldus Asabina. Volgens de politicus zijn het steeds invloedrijke mensen die homofilie in Suriname promoten. Vandaar dat hij denkt dat de gemeenschap weinig hierover opkomt en de onlangs gehouden bezwaarloop van de Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten in Suriname (VVEPS) niet optimaal hebben ondersteund. “Niemand wil in problemen komen door tegen de schenen van deze mensen te trappen”, aldus Asabina.
Kinderadoptie door homoparen niet toestaan
Hilton zei eerder in de media dat zij eventueel wil trouwen en kinderen adopteren. Asabina zegt zich af te vragen in hoeverre sterke gezinnen kunnen gedijen in een situatie waarbij homoparen kinderen opvoeden. “Hoe moeten de kinderen op school aangeven wie hun moeder of vader is? De kinderen worden zo opgevoed om homoseksualiteit te accepteren en deel uit te maken. Als wij niet oppassen, is dit land verloren”, aldus de BEP’er. De staat zal in hoger beroep gaan in de zaak van de transgender. Asabina hoopt dat de drie rechters van het Hof van Justitie recht spreken zoals het hoort.
FR

error: Kopiëren mag niet!