Regeerders moeten vooruitzien

Een van de voornaamste taken die een overheid moet uitvoeren is het zorgen voor een adequate maatschappelijke ordening in het land. Immers alleen door een gestructureerde samenleving kan men een goed inzicht krijgen over de verdere ontwikkeling van het land. Het blijkt momenteel dat belangrijke delen van de samenleving van oordeel zijn dat Suriname, als een land nog in ontwikkeling, met een nog zeer beknopt wegennet zit maar dat daartegenover staat dat er dagelijks teveel auto’s intensief aan het verkeer op de openbare wegen deelnemen. De weinige wegen zijn dan vrijwel constant overbelast. Hierdoor is er dan nauwelijks ruimte over voor andere weggebruikers zoals personen op fietsen en voetgangers. Komt nog bij kijken dat tegenwoordig de trottoirs ook door geparkeerde auto’s worden bezet. Voetgangers moeten dan met alle risico’s van dien, heel vaak gebruik maken van de autorijbanen. Doordat er waarschijnlijk niet kan worden gerekend op een regelmatig openbaar vervoer van de overheid om de plaats van bestemming tijdig te kunnen bereiken is er bij de samenleving grote behoefte ontstaan om een eigen voertuig aan te schaffen. Om een volk goed te kunnen leiden is het vereist dat regeerders een goed vooruitziende blik hebben. Er wordt thans aan grote importen gedaan van overwegend gebruikte auto’s die in voorgaande jaren zijn verwaardigd. Het is bij deze belangrijk om vooruit te kijken wat zulks zal opleveren in de komende tijden. Het verder voortzetten van deze importen betekent dat Suriname de voortschrijdende technologie op de laatste jaren gebouwde motorvoertuigen waarschijnlijk niet zal kunnen bijbenen. Dit natuurlijk vanwege het nog blijven steken in de opleiding van de oude technologie. Nu reeds blijkt dat sommige auto’s vanwege hun defect niet efficiënt gerepareerd kunnen worden. Ze gaan dan naar de sloop terwijl ze er nog heel goed uitzien. Uiteraard is dit geen rationele ontwikkeling voor ons eens zo mooi land. De staatshuishouding wordt hierdoor geleidelijk aan verzwaard. Het is voor handelaren binnen het bedrijfsleven voor zelfbehoud belangrijk om zich veel meer gaan toeleggen op het vervaardigen van producten voor Suriname en voor de export naar het buitenland. Alleen op deze wijze kan Suriname economisch weerbaar worden gemaakt. Het land heeft een heel groot oppervlak aan vruchtbare bodem en een gezond tropisch klimaat. Allicht kan naar aanleiding hiervan de vraag worden gesteld, hoe het komt dat Suriname thans in een situatie van een economische debacle is komen te verkeren. Doordat er in voorgaande jaren geen rationeel beleid is gevoerd met betrekking tot een gezonde economische ontwikkeling voor het land zit het volk thans met de gebakken peren. Wat waren allemaal de oorzaken van het vergaan van de eens bloeiende economische bedrijven zoals onder andere: rijstbedrijf Wageningen, Bruynzeel houtmaatschappij, suiker fabriek Marienburg, Para industrie enz.; zij waren toch allemaal deviezenverdieners. En nu wordt aan dit rijtje definitief de Suralco toegevoegd. Hoeveel arbeidsplaatsen zijn daarmee gepaard gegaan. Het was namelijk voor iedereen verwachtbaar dat de bauxiet voorraad van Suriname eens zal opraken, want het is niet te vergelijken met vissen in de waterwegen die zich verder kunnen vermenigvuldigen. De export van bauxiet als grootste deviezenverdiener is thans komen weg te vallen. Suriname blijkt momenteel illiquide te zijn geworden. Het kan op bepaalde tijdstippen niet meer aan haar verplichtingen voldoen. De overheid ziet zich klaarblijkelijk daarom genoodzaakt leningen aan te gaan met bekende internationale organisaties ten einde in de noodzakelijk behoeften van de staatshuishouding adequaat te kunnen voorzien. Naar aanleiding van het bovenstaande mag er dan gesteld worden dat voorgaande overheden geen beleid als zodanig hadden uitgestippeld en uitgevoerd ter vervanging van een eventuele wegvallen van de deviezen opbrengsten uit de bauxiet sector en andere bronnen. En ook van het ex-moederland. Het is heel jammer te moeten concluderen dat wij niets hebben geleerd uit onze fouten van het verleden.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!