Jogi: ‘Wij hebben Alibux, Balesar en Gilds laten opsluiten’

“In de periode waarin het Nieuw Front aan de macht was, zijn drie ministers voor corruptie in de gevangenis beland. Het is jammer dat de huidige president alleen maar praat over de aanpak van corruptie, terwijl alle corrupte NDP-minister vrij rondlopen”, zegt assembleelid Mahinder Jogi (VHP) aan Dagblad Suriname. Het gaat volgens Jogi om de ex-ministers Siegfried Gilds, Dewanand Balesar en Errol Alibux. “Wij hebben Alibux, Balesar en Gilds laten opsluiten”, aldus Jogi. De politicus benadrukt dat er geen verkeerde conceptie in de gemeenschap moet zijn dat zonder de anticorruptiewet, de corruptie niet kan worden aangepakt. Daar biedt de huidige strafwetgeving volgens hem voldoende mogelijkheden voor. De uiteindelijke aanname van deze zal alleen maar voor meer duidelijkheid zorgen. “De wil, moed en durf moet aanwezig zijn om dat te doen. Zonder de wil, zal de anticorruptiewet slechts een papieren tijger zijn”, zegt hij. Jogi zegt dat het onlangs gebruikte artikel 148 grondwet in het 8 decemberstrafproces ook een gevaar vormt voor de corruptiebestrijding. Zo maakt hij zich zorgen dat indien deze wet wordt aangenomen, de president ook opdrachten aan de procureur generaal kan geven om verdere vervolging tegen een corrupte NDP-functionaris stop te zetten. “Wanneer men zulke intenties heeft, kan men de mooiste wetten maken, maar het gaat niet werken”, aldus Jogi.
Drie veroordelingen tussen 2003 en 2009
Het Hof van Justitie veroordeelde Alibux in 2003 tot een jaar gevangenisstraf wegens valsheid in geschrifte en oplichting van de staat. Hij werd schuldig bevonden aan het vervalsen van een missive van de ministerraad om de aankoop van een pand mogelijk te maken toen hij minister van Financiën was. Alibux is nu reeds zes jaren raadsadviseur van president Desi Bouterse. Ex-minister Dewanand Balesar van Openbare Werken werd in 2008 tot twee jaar onvoorwaardelijke celstraf veroordeeld voor corruptie. Daarnaast mocht hij gedurende vijf jaar geen ambt bekleden bij de overheid. Balesar is door de president geplaatst in de commissies die belast zijn met het in orde maken van het treinproject en de onderhandelingen met Alcoa. In mei 2009 werd Siegfried Gilds veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf vanwege witwaspraktijken en een poging een getuige om te praten. Hij stond ook terecht voor deelname aan een criminele organisatie, maar dat achtte de rechter niet bewezen.
President beschermt corruptelingen
Jogi benadrukt dat het staatshoofd zelf meerdere malen indirect heeft toegegeven dat hij corruptie niet wenst aan te pakken. Hij verwijst hierbij naar het project Naschoolse Opvang waar het hele project door de president getypeerd is als een njang patu en de diefstal van pakketten onlangs door leden van de NDP. Jogi noemt de corruptiegevallen bij de bouw van de bruggen over de Surinamerivier en de Coppenamerivier waar buitenlandse justitiële autoriteiten enkele jaren terug melding hebben gemaakt dat ongeveer Euro 30 miljoen aan steekpenningen is betaald aan toenmalige regeringsfunctionarissen. “Dan is de president toch op de hoogte van strafbare feiten? Hij moet het OM inzetten voor een vervolging. Hij handelt dan in strijd met zijn eigen uitspraken. Misschien wil hij ook zand over de anticorruptiewet strooien”, aldus Jogi.
FR

error: Kopiëren mag niet!