Subsidie december Matoekoe nog niet betaald

Dagblad Suriname vernam dat Stichting Matoekoe over de maand december 2016 geen subsidie heeft ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Stichting Matoekoe is een sociale instelling die verantwoordelijk is voor de opvang en begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsstoornis en een verstandelijke beperking. Het is een 24 uur zorginstelling. De instelling is grotendeels afhankelijk van subsidies die verstrekt wordt door het ministerie.
Waarnemend directeur Thea Alberg geeft aan dat er inderdaad over de maand december 2016 geen subsidie meer is verleend ten behoeve van de stichting. Er is de directeur voorgehouden dat het probleem ergens ligt tussen twee ministeries, te weten het ministerie van Sozavo en Financiën. De stichting heeft vervolgens ook geen beeld hoe lang zij nog moet wachten voor zij de subsidie ontvangt. De stichting kan niets anders doen dan in de tussentijd wachten totdat de storting plaatsvindt.
Vorig jaar kreeg de stichting precies met hetzelfde probleem te maken. De instelling die tevens verantwoordelijk is voor begeleiding van de leerlingen kon namelijk niet met de school starten. De instelling was toen vanaf 2015 in afwachting om gesubsidieerd te worden om haar medewerkers te kunnen betalen. Dankzij een projectfonds had men toen wat geld kunnen lenen. De subsidie werd na ruim anderhalf jaar in april 2016 uitbetaald, waarna de zaak vrijwel rustig verliep.

error: Kopiëren mag niet!