Start bijlessen

Op 17 januari 2017 start Stichting Edumax, ontwikkeling en advies met het geven van bijlessen aan kinderen van de lagere school. De bijlessen zullen starten in Nickerie en binnenkort uitbreiden naar Paramaribo.
Waarvoor heb je bijles nodig? Bijlessen worden gegeven ter ondersteuning van het leerproces. Door bijlessen te gaan verzorgen wil ik niet zeggen dat de leerkracht of de school niet goed is. Elk kind is anders en werkt op zijn eigen niveau. Het onderwijs dat in de klas gegeven wordt is gericht op de gemiddelde leerling. Lang niet op maat voor elk kind dus. Om dit op te vangen kunt u uw kind inschrijven voor bijlessen. Mocht er leerstof zijn die niet helemaal duidelijk is voor uw kind, kan hier tijdens bijlessen nog eens extra aandacht aan worden besteed. Hiervoor kan uw kind terecht in de Huiswerkklas.
Ook bieden wij bijlessen per onderwerp aan. Begrijpend en technisch lezen is voor veel kinderen erg lastig. Bij technisch lezen gaat het erom dat de hersenen de lettertekens vlot kunnen koppelen aan klanken en daar woorden in kunnen herkennen Met speciale oefeningen zal worden gewerkt aan hoe je moet lezen en of je niet zomaar probeert te raden wat er zou kunnen staan. Bij begrijpend lezen gaat het erom of je wel weet wat je leest en waar de tekst over gaat. Begrijpend lezen kun je leren door strategieën te gebruiken. Met het toepassen van deze strategieën zal tijdens deze bijlessen veel worden geoefend. Een ander onderwerp waar speciaal aandacht aan zal worden besteed is het onderdeel Rekenen, Meetkunde. Weet u nog, het rijtje van kilometer, de liters en de grammen? Een struikelblok voor veel kinderen. Met veel praktische voorbeelden en opdrachten leren de kinderen hoe hiermee gewerkt wordt. Bovenal krijgen de kinderen tijdens deze lessen inzicht in de maateenheden.
Bent u geïnteresseerd in onze bijlessen. ?
Rekenen / Technisch en Begrijpend / Huiswerkklas 1e/6e klas
Ik kies hierbij voor een locatie in: Paramaribo / Nickerie
Onze bijlessen zullen zich onderscheiden door leerkrachten die professioneel zijn, zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat en bovenal vriendelijk zijn! De leerkrachten zijn bereid de leerstof herhaaldelijk en op verschillende manieren uit te leggen. Voor meer informatie kunt u mij mailen of onze website bezoeken: www.stichtingedumax.123website.nl.
Stichting Edumax, Ontwikkeling en Advies wil Suriname vooruit helpen door haar kennis in te zetten voor projectontwikkeling en gericht advies. Deze stichting is opgericht door Vazra Ramgoelam, Bachelor of Education, zij is bezig haar Master of science in Onderwijswetenschappen af te ronden aan de Open Universiteit. Mail mij: [email protected]

error: Kopiëren mag niet!