NH tekent overeenkomst met Iamgold-Rosebel Goldmines

Iamgold CEO Steve Letwin en NH-minister Regilio Dodson schudden elkaar de hand (foto: Anil Ramkumar)
Iamgold CEO Steve Letwin en NH-minister Regilio Dodson schudden elkaar de hand (foto: Anil Ramkumar)
De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regillio Dodson, heeft vandaag een overeenkomst getekend met Iamgold-Rosebel Goldmines. Hierbij is een belangrijke stap gezet om de levensduur van de Rosebel goudmijn te garanderen. Thans zijn de reserves bij de huidige goudprijs slechts voldoende om de bedrijfsvoering te kunnen garanderen voor 3 tot 4 jaar. De regering vindt het van groot belang dat deze industrie behouden blijft, zodat werkgelegenheid en economische impulsen kunnen plaatsvinden.
De concessie welke terug is gegeven door Tranquillo NV aan de Staat Suriname, is door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen uitgegeven aan NV1. Dit is een nv welke 100% in handen is van de staat. De overeenkomst welke vandaag is getekend, is erg aantrekkelijk voor Suriname, omdat alle exploratiekosten voor de ontwikkeling van de reserves door Iamgold worden betaald. Alleen als de exploratie succesvol mocht blijken, komt NV1 met haar proportionele kosten in. De nieuwe concessie en voortvloeiende ontwikkeling zal komen onder de UJV-overeenkomst welke door De Nationale Assemblee (DNA) is goedgekeurd. Hierdoor kan de staat participeren in deze mijnontwikkeling voor 30% van de opbrengsten. Minister Dodson geeft aan dat met deze vorm van participatie de staat wezenlijk de vruchten kan plukken met minimale risico’s. Hij geeft ook aan dat het nieuwe gebied hopelijk genoeg reserves bevat om de levensduur van de mijn te verlengen met tenminste 8 tot 10 jaar.
De minister gaf aan dat naast de economische ontwikkeling ook het werkgelegenheidsvraagstuk van belang is. Indien dit gebied voldoende winbare reserves bevat, zullen er tenminste 150-200 nieuwe arbeidsplaatsen worden geschapen. Daarnaast zal er een flinke spin-off plaatsvinden in het district Brokopondo. De minister gaf in een uiteenzetting dat de regering zal optreden tegen illegale gouddelvers die de concessie van Iamgold betreden. Thans heerst er een situatie waar de staat moet optreden, omdat de mijn anders niet veilig kan opereren. Parallel aan de ontruiming bevestigt de minister dat er vergevorderde gesprekken met Iamgold zijn geweest voor een oplossing voor de bewoners van Koffiekamp. Verwacht wordt dat de voorgestelde oplossing binnen enkele weken zal worden afgerond.
Volgens de Steve Letwin, CEO Iamgold, zal het mijnbouwbedrijf morgen al beginnen met exploitatieactiviteiten . Het bedrijf wil zo snel mogelijk beginnen met sollicitatie waarbij ex-medewerkers die vanwege slechte productie hun baan hadden verloren, weer mogen opteren voor een baan. Ook kunnen bewoners uit het gebied eveneens solliciteren. Er zal gekeken worden naar de werving en selectie. Een ieder mag reageren die denkt over de skills te beschikken die het mijnbouwbedrijf nodig heeft.

error: Kopiëren mag niet!