Werkgroep tegen discriminatie LGBT-gemeenschap

1 Werkgroep tegen discriminatie LGBT-gemeenschap (1)Het ministerie van Justitie en Politie heeft met de installatie van een werkgroep dinsdag officieel de eerste stap gezet om discriminatie tegen de ‘Lesbian, Gay, Bisexual en Transgenders’ (LGBT)-gemeenschap weg te werken. Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos benadrukte tijdens de installatie dat zij nu al weet dat het geen gemakkelijk traject zal zijn om de rechten van deze groep mensen erkend te krijgen onder de gemeenschap. Desalniettemin heeft het ministerie gemeend om langs een bepaalde weg toch te proberen te bewerkstelligen dat de samenleving accepteert dat LGBT rechten ook mensenrechten zijn. “Onze insteek is dat de LGBT’s ook uit mensen geboren zijn en ook mensen zijn. Dat betekent dat wij moeten kijken naar de aparte situatie van deze groep.” De bedoeling is dat de werkgroep awareness onder de gemeenschap gaat brengen, waardoor er automatisch draagvlak komt. Van Dijk-Silos benadrukte dat zij als minister nu al weet dat zij een ‘douche van ellende’ zal krijgen door aandacht te schenken aan deze groep. Echter weet zij ook dat zij erdoor heen zal moeten gaan, omdat zij een duidelijke keus heeft gemaakt voor de beleving van mensenrechten in dit land. Iets dat zij onlangs tijdens de periodieke evaluatie (UPR) van Suriname’s mensenrechtenbeleid in Genève beloofd had te zullen doen. Gekozen is voor de naam ‘Diversiteit en inclusiviteit’ om ervoor te zorgen dat de werkgroep niet al in de naam gestigmatiseerd wordt en daardoor weerstanden in de samenleving oproept. De werkgroep bestaat zowel uit vertegenwoordigers van het ministerie als vertegenwoordigers van de LGBT-groepen. De commissie bestaat uit S. Sital, D. Santokhi en F. Jhinkoe van het ministerie en Luciën Govaard en Faisel Tjon-A-Loi als vertegenwoordigers van de LGBT-gemeenschap. Het feit dat deze leden gekozen hebben deel uit te maken van de werkgroep is voor de minister een heel dappere stap.
FR

error: Kopiëren mag niet!