Masterstudenten: ‘Waarom moeten wij zoveel betalen?’

1 MSR studenten Waarom moeten wij zoveel betalen 1
1 MSR studenten Waarom moeten wij zoveel betalen 2
FrontfotoDe studenten van de ‘Masteropleiding Surinaams Recht (MSR)’ hebben zich begeven richting het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij zijn oneens met het onlangs door het bestuur genomen besluit over de verhoging van de collegegelden. Het lag in de bedoeling om met de groep van ruim 35 studenten de voorzitter van het bestuur, Jack Menke, te benaderen. Menke was tegen 14.00 uur niet op kantoor, dus werden de studenten ontvangen door bestuurssecretaris Jenny Johns-Christopher. De studenten stelden concreet de vraag waarom zij zoveel moeten betalen.
Volgens één van de drie groepsvertegenwoordigers, Mielando Atompai, willen de studenten duidelijkheid hebben voor de extra uitgaven die zij moeten plegen. De studenten werden bijvoorbeeld medegedeeld dat zij colleges zullen volgens van buitenlandse professoren. Echter blijkt dat er in de afgelopen periode maar één gastdocent colleges heeft verzorgd, die tevens zijn eigen ticket richting Suriname moest betalen. De Surinaamse docenten niet te kort doende, werd ook opgemerkt dat zij ook niet meer geld verdienen, waarop de verhoging kan worden gebaseerd. De studenten schrijven sinds 20 april brieven naar verschillende actoren om gehoord worden. Zij zijn gehoord, maar naar hun zeggen niet inzake het laatste besluit. “Als beoefenaars van wet en recht is ons aangeleerd dat wanneer besluiten worden genomen, partijen gehoord dienen te worden. Waarom wordt er dus een besluit genomen, wetende dat de inschrijving morgen (31 augustus, red.) beginnen en wij als belanghebbenden niet gehoord zijn”, vraagt vertegenwoordiger Varsha Ramratan zich af.
Er is in juli een onderhoud geweest met de minister van Onderwijs. Die had de studenten weer verwezen naar het bestuur van de universiteit. “Men moet begrijpen hoe frustrerend het is voor ons als studenten om geen antwoord te krijgen”, zegt Ramratan. Het bestuur kent een studentenvertegenwoordiger, Emanuel Scheek, als lid. Echter is Scheek volgens Ramratan een vertegenwoordiger op bachelor-niveau. Op masterniveau is er geen vertegenwoordiger of coördinator die opkomt voor de belangen van hun als studenten. Het ligt dus in de bedoeling dat ook deze kwestie de samenleving bereikt en er hier een oplossing in komt, zodat voortaan, voor elke mastergroep, een vertegenwoordiger aanwezig is. Dit, om zaken gestructureerd en efficiënter aan te pakken. Johns-Christopher gaf na het aanhoren van de klachten van de studenten aan de informatie te zullen doorcommuniceren met de rest van de leden van het bestuur. De studenten waren aan het eind van het gesprek in dezelfde onrust. Zij zien als uiterste middel het kloppen aan de deur van de president. Er zal eerst onderling worden gecommuniceerd over de te volgen stappen, maar vaststaat dat het inschakelen van de president het uiterste middel is.
Het bestuur heeft besloten om de collegegelden die in vreemde valuta waren aangegeven om te zetten in SRD. Dit bedrag is aangepast met de inflatie van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. De MSR-studenten moeten SRD 8230 (berekend op de koers van 2015) collegegeld plus SRD 1000 inschrijfgeld betalen voor het collegejaar 2016/2017. Dit bedrag mag in vier termijnen worden afgelost.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!