Belastingdienst krijgt dus wel inzage

De banken zullen en mogen geen gegevens over bankrekeningen van de burgers verstrekken aan de belastingdienst; tot deze zin kan de gouverneur van de CBvS noch schriftelijk noch mondeling worden verleid. Maar hij doet wel de indruk ontstaan dat hij verklaringen, afgelegd door de voorzitter van de PL, heeft ontkracht. Dat is misleiding van het deel van het volk, dat vragen en antwoorden niet aan elkaar kan koppelen. Het is manipulatie en daarmee is weer een gouverneur van de CBvS slachtoffer geworden van de politiek en de macht van het geld. Ook deze gouverneur zal er niks van bakken, omdat ook hij broodvrees heeft en het is een goed belegd brood. In een optreden een dezer dagen op de radio heeft de gouverneur van de CBvS niet ontkend dat informatie die de banken hebben, gedeeld zal worden met de belastingdienst. De functionaris liet blijken dat hij niet elke dag in het nieuws treedt, omdat het moeilijk zou zijn om steeds de waarheid te vertellen. En wat hem betreft heeft hij dus wel gelijk.
Met het optreden op de staatsradio enige dagen terug, heeft de gouverneur niet de garantie gegeven dat hij oprecht en integer in het systeem bezig is. Eerder stelden wij dat het stuk dat hij heeft gelanceerd om een gerucht tegen te spreken, niet deugt. Nu heeft hij mondeling bevestigd dat hij het gerucht niet heeft ontkracht. De gouverneur praat over zaken die totaal niet aan de orde zijn en wat hij moet ontkennen, daarop gaat hij niet in. De meneer zegt dat de regering het geld van de rekeninghouders niet zal afpakken, maar dat is ook niet het gerucht. Hij speelt dus plat gezegd dom.
Het gerucht is dat de banken geldinformatie/grafieken zullen overdragen aan de belastingdienst van (bepaal)de rekeningouders, dus wie hoeveel heeft en hoeveel bijzet of weghaalt en met welke snelheid en frequentie bedragen bijkomen of afgaan. Heel strategisch zijn de telefoonlijnen op de radio gesloten gehouden om de gouverneur te beschermen. In regeringskringen schijnt het duidelijk te zijn dat er belastingaanslagen zullen worden gepleegd. Het gerucht is dat de banken waar burgers hun SRD, dollars en euro’s hebben geposteerd, de informatie over deze rekeningen zal doorspelen aan de belastingdienst.
De informatie houdt in: de inhoud van de rekeningen en de mutaties die daarop plaatsvinden afgezet tegen de tijd. De banken kunnen mooie grafieken ter beschikking stellen aan de belastingdienst, teruggaande naar bijvoorbeeld 5 jaren, waarop duidelijk te zien is hoe de geldsommen op de rekening per rekeninghouder zich bewegen. Van een aantal rekeninghouders is duidelijk dat ze een loon gestort krijgen op de bankrekening en dat ze dit loon geheel of gedeeltelijk op de rekening laten staan. Dit kan zich gaan accumuleren naar een bepaald bedrag. De bronnen van de bedragen die burgers op hun rekening storten, zijn niet altijd bekend en herkenbaar geregistreerd zoals dat wel het geval is bij de lonen. Op lonen wordt er inkomstenbelasting ingehouden, dus als die geaccumuleerd (gespaard) worden, dan is er niets voor de fiscus om te halen wat niet ‘gedeclareerd’ is, met uitzondering van misschien de vermogensbelasting. Het deel waarvan de bron niet bekend en herkenbaar geregistreerd staat, kan betekenen dat het gaat om winsten uit legale of illegale economische activiteiten. De illegale economische activiteiten (corruptie, mensensmokkel, mensenhandel, drugs, diefstallen etc..) zijn strafbaar en de verworven middelen daaruit zijn vatbaar voor beslag en confiscatie. De legale activiteiten duiden aan de ene kant op inkomsten die ondernemers maken in de informele sfeer (niet geregistreerde en vergunning-bezittende bedrijven), maar ook inkomsten die zelfstandigen in de informele sfeer maken door diensten te verrichten, (zelfgemaakte) goederen (etenswaren, drank etc.) aan te bieden of een bijbaantje te doen. Over deze inkomsten dienen soms loonbelasting te worden ingehouden of in het uiterste geval inkomstenbelasting te worden betaald en dat geschiedt kennelijk niet altijd.
De overheid zit zwaar verlegen om geld is het verwijt van de oppositie en deze belastingmiddelen die niet binnenkomen, daarnaar is de fiscus nu naarstig op zoek. De gouverneur liet daarom ook blijken dat hij het niet eerlijk vindt dat mensen bijvoorbeeld huizen verhuren (in valuta) en dat deze nergens geregistreerd staan, dus waarover men geen belasting betaalt. Het fiscaal systeem sinds de tweede helft jaren ’90 is zo dat belastingplichtigen (dat zijn alle burgers en ingezetenen vanaf een bepaalde leeftijd) zelf hun belastingschuld ‘assessen’ (self assesment): dat ze zelf naar de fiscus toe gaan en aangeven hoeveel ze belasting te betalen hebben uit inkomsten uit lonen of een bedrijf. Dat moet jaarlijks gebeuren en dat gebeurt niet. Lang niet alle belastingplichtigen vervullen hun plicht jaarlijks. Nu is het de bedoeling dus dat deze verborgen inkomsten en niet-betaalde of ingehouden loon- en inkomstenbelastingen en omzetbelastingen boven water komen. Daarover heeft men het wanneer men het heeft over de ‘fiscale efficiëntie’ bij het IMF. De belastingdienst heeft het recht om op basis van vermoedens (geschat zuiver inkomen) belastingaanslagen en naheffingen op te leggen van belastingplichtigen. Deze vermoedens en schattingen kan men krijgen en maken met de gegevens van de banken. Men zal degenen die al hun geld op-consumeren niet kunnen treffen, wel degenen die hun gelden oppotten. Overigens, er zijn economen in het huidige regime die het oppotten van middelen als dom hebben gekarakteriseerd.

error: Kopiëren mag niet!