Bouva: “Gezamenlijke inspanning nodig om ongunstige wisselkoers neerwaarts te drukken”

De SRD wordt steeds minder waard. Uit de indicatieve koers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) blijkt dat de ontwaarding van de Surinaamse dollar ergere vormen aanneemt. Voor de US dollar moet SRD 7,45 worden neergeteld. Bij cambio’s en commerciële banken moet SRD 7,75 tot SRD 7,85 worden neergeteld voor een US dollar. De euro is boven de SRD 8,60. De situatie is volgens Melvin Bouva, vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), niet gunstig. Het zal volgens hem een gezamenlijke inspanning van zowel de moederbank, de regering en het publiek nemen om de op hol geslagen wisselkoers terug te dringen. “Ik heb ook mijn zorg en bezorgdheid over de wisselkoers, maar wij zullen alleen door gezamenlijke inspanning die koers naar beneden kunnen drukken. In mijn stemmotivering bij de aanname van de suppletoire begrotingen heb ik de regering gevraagd om meer aandacht te vestigen op de prijzen in de winkels en het stabiliseren van de wisselkoers”, zegt het DNA-lid aan Dagblad Suriname. Bouva benadrukt dat de wisselkoers, volgens het beleid dat nu door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) wordt uitgevoerd, vrij is en bepaald wordt aan de hand van de vraag en aanbod van vreemde valuta. Nu is de vraag naar valuta te groot, waardoor de regering maatregelen zal moeten treffen om juist het aanbod te verhogen. “Dit kan gedaan worden door de internationale prijzen voor onze commodity’s aan te trekken en de productie en export te verhogen. Dat betekent dat er een beleid zal moeten komen dat zich zal richten op het faciliteren van meer exportproducten”, aldus Bouva. Tegelijkertijd zal er volgens Bouva ook antwoord moeten worden gevonden voor de speculanten op de valutamarkt, die de situatie steeds verder verstoren. Hij heeft er geloof in en rekent erop dat met een gezamenlijke inspanning de koers tussen nu en afzienbare tijd een neerwaartse trend zal tonen. Dit, ook met het oog op de Surgold-mijn, die het land in 2017 meer deviezen zal laten instromen.
Importbeleid door scheefgroei in denkwijze
De NDP’er benadrukt dat er ook een zeker invloed zal moeten worden uitgeoefend op de vraag naar vreemde valuta. Zo moeten slechts de zeer belangrijke importproducten, die wij nodig hebben om te kunnen overleven, naar binnen worden gehaald. Vandaar dat hij wederom een oproep doet aan zijn ‘mede Srananmangs’ om zoveel als mogelijk Surinaamse producten te gebruiken. Hijzelf gebruikt zoveel als mogelijk Surinaamse producten en geen buitenlandse. Bouva onderkent dat Suriname nog niet ver is om alle producten zelf te kunnen produceren voor de lokale markt. Die ombuiging in het beleid en denkwijze zal nu meer dan ooit moeten komen. “Wij zien dat wij niet meer afhankelijk kunnen zijn van onze riante positie uit de mijnbouw om de import te kunnen betalen. Aan de aanbodzijde zullen wij met dit beleid steeds meer initiatieven moeten nemen om een aantal dingen zelf te produceren. Niemand kan mij nu zeggen waarom wij nu op deze schaal kip en kipdelen moeten importeren. Dit, terwijl wij genoeg grond en grondstoffen hebben om genoeg kippen te kunnen kweken en zelf aan de man te brengen. Terwijl in de wereld kokosolie aan het bloeien is, zijn wij nog steeds kokosolie aan het importeren. Iemand moet mij uitleggen waarom wij nog steeds melk en melkproducten importeren. Waarom moeten wij groenten in blik importeren, terwijl wij lokaal de groenten zelf kunnen planten en neerzetten”, stelt Bouva. Hij benadrukt dat dit zaken zijn die wij als Surinamers door de jaren heen hebben laten groeien. Nu zal er sowieso gekeken moeten worden welke importproducten vervangen kunnen worden. “Ik kijk ernaar uit, maar die verantwoordelijkheid zal ik zeker nemen vanuit mijn verantwoordelijkheid hier in het parlement. Ik reken erop dat de regering, het bedrijfsleven en de rest van de samenleving ook hierop inspeelt”, aldus Bouva.
CBvS-governor hoeft niet elke dag in het nieuws
Op de vraag of de samenleving in juist een periode van onzekerheid meer zou moeten horen van CBvS-governor Glenn Gersie zegt Bouva dat het voor de moederbank het grootste belang is dat zij vanuit hun verantwoordelijkheid en discipline zich zakelijk richt op het monetair beleid. Van zijn part hoeft de bankpresident niet elke dag in het nieuws te zijn. Wanneer het nodig is, weet hij wel dat de bankpresident van zich laat horen.
FR

error: Kopiëren mag niet!