SLM 54 jaar: Lachmising pleit voor hechtere samenwerking grote gebruikers luchthaven

SLM-directeur Robbi Lachmising aan het woord
SLM-directeur Robbi Lachmising aan het woord

Kenniskring 1Directeur Robbi Lachmising gaf aan de vooravond van het 54-jarig bestaan van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) te kennen dat indien de grote gebruikers van de Johan Adolf Luchthaven, de SM, de Luchtvaartdienst en de NV Luchthavenbeheer hechter samenwerken, dit iets zal betekenen voor de luchtvaart.
Govenor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname, de SLM-directeur, de Kenniskring Business Group en de Suriname India Investment & Trade Promotion Organization hebben afgelopen zondag een ontmoeting in informele sfeer gehad. Gersie en Lachmising gaven de aanwezigen enig inzicht in de stand van zaken in hun respectievelijke discipline en bedrijf. Het bont gezelschap aanwezigen, bestaande uit industriëlen, bankiers en oud bankiers, consultant, ondernemers en ander volk, wisselden in een open en ontspannen sfeer van gedachten met de toppers.
SLM heeft operationele problemen
Lachmising hield zijn gehoor voor dat hij onder andere de opdracht heeft om de SLM uit de rode cijfers te halen. Hij had van 2000 tot en met 2004 dit staaltje reeds uitgehaald. Bij het beëindigen van zijn contract liet hij de SLM achter met winstcijfers, die lagen tussen de 8 en 10 miljoen US$, en een Boeing 747-300 in eigendom. Bij zijn terugkeer als directeur van de national carrier (een paar weken geleden) heeft hij de hand onmiddellijk aan de ploeg geslagen. Vanaf dag één voert hij onderhandelingen met de Inter-American Development Bank om na te gaan hoe de luchtvaart in Suriname op te krikken.
MoU SLM-STS
Met de Stichting Toerisme (STS) werd een MoU getekend, die de samenwerking op een hoger niveau moet brengen. De SLM heeft operationele problemen. Er is een personeelsstop, maar de Technische Dienst is daarvan gevrijwaard. Met de Anton de Kom Universiteit (Adek) wordt bekeken hoe in de behoefte aan werktuigbouwkundigen in Suriname te voorzien, en wat vooral de SLM betreft hoe te komen aan gespecialiseerde krachten, die de SLM vloot in de lucht kunnen houden. De Anton de Kom Universiteit van Suriname zit met financiële problemen, waardoor de accreditatie stroef verloopt. De SLM is gezien het algemeen belang bereid om Adek in deze waar mogelijk te ondersteunen. De SLM gaat verder. Indien nodig is SLM bereid om gastdocenten in en uit te vliegen en gedurende hun verblijf in Suriname de hotelkosten te dragen.
Concentreren op Nederland
Directeur Lachmising heeft een werkbezoek aan Nederland op het programma staan. De SLM zal zich onder zijn bewind vooral richten op de Nederlandse markt. “Ik ga over 2 weken naar Nederland. De SLM verkeert in moeilijk vaarwater. De SLM kent Nederland. Die heeft er een goede infrastructuur. Het is daarom logisch dat de SLM de komende tijd ruime aandacht zal besteden aan Nederland. De SLM heeft haar rechtstreekse vluchten naar Miami hervat. De Amerikaanse markt zal op het moment de SLM steviger in de schoenen staat, worden aangepakt.”
Hotel te Colakreek
Tijdens zijn vorig SLM-directeurschap van Lachmising werd het plan ontworpen om op Colakreek een ecologisch hotel midden in de natuur neer te zetten. Het plan bestaat om dit project uit de kast te halen. De situatie is in de 12 jaar die hij niet actief is geweest binnen de luchtvaart veranderd. Er zijn in de tussentijd heel wat hotels bijgekomen, maar er is plaats voor en behoefte aan een ecologisch hotel. Nota bene dichtbij Zanderij. De spreker adviseerde de aanwezige ondernemers om daarop in te spelen.
Politie Munder krijgt lampen
Zaterdagavond was Lachmising betrokken bij een aanrijding. Hij bezocht het politiebureau Munder. Het was er nogal donker. Hij vroeg aan de wachtcommandant waardoor dat kwam. De commandant maande hem aan niet zo luid te praten en zei dat de lampen waren doorgeslagen en er geen geld was om nieuwe aan te schaffen. Lachmising stelde hem gerust. “Ik zorg er voor dat u lampen krijgt.”

error: Kopiëren mag niet!