Guillermo Samson: “Waar er rook is, is er vuur”

Econoom teven jurist Guillermo Samson is niet te spreken over de laatste ontwikkelingen op de financiële markt. Dit zeker met betrekking tot de geruchten die de ronde doen over de bemoeienis van de overheid in bankgegevens van bankcliënten.
De voorzitter van de bankiersvereniging echter gaf onlangs in de media aan dat er geen aanwijzingen zijn dat de Belastingdienst inzage wenst te hebben in rekeningen van cliënten. Samson aan de andere kant stelt: Waar er rook is, is er vuur. “Het hoeft niet zo te zijn, maar gelet op de leugens van politici in dit land mogen wij vuur verwachten.” Samson plaatst grote vraagtekens achter het financieel beleid van de regering. “Vooral wanneer het gaat om uitspraken van de huidige minister van Financiën.”
“De ex-governor van De Centrale bank van Suriname, Gillmore Hoefdraad, had gezegd dat er geen devaluatie komt. De munt was hem heilig. Kort daarna kwam er een devaluatie. De ex-governor zei ook dat er voldoende middelen waren, twee dagen na de verkiezing kwam de president ons zelf vertellen dat a kas leygi. Wij zijn klaar met deze mensen. Deze mannen leven van hun eigen leugen. Waarom zou ik nu moeten geloven dat alles in orde is, terwijl men ons in het verleden flink heeft bedonderd met allerlei leugens? Ieder keer belanden wij in een ander avontuur”, stelt Samson gebelgd.
De ex-governor die meer verdiende dan de president van Amerika is volgens de econoom altijd gekomen met verzamelde leugens. Samson zal dus pas proberen te geloven, als hij inderdaad kan zien dat zaken goed gaan. “Hoefdraad kan tot nu toe niet aantonen welke hoge functie hij heeft bekleed bij IMF. Hij moet dus niet boos worden als ik hem een milieuverzorger noem. Als Hoefdraad wat zegt, moet niemand in dit land hem geloven. Wat men moet doen, is gewoon anderen de kans geven om de zaak aan te pakken als men niet zelf in staat is om het te doen”, aldus Samson.
“Het doel van de inzage in de bankrekeningen zou zijn om uiteindelijk belasting te kunnen innen. Maar let op, want een ‘bank run’ kan ertoe leiden dat banken failliet raken, omdat men niet over genoeg contanten beschikt. Noch de banken, noch de overheid kan zich dit permitteren. Een geruststelling vanuit richting de banken zou dus vooral erop gericht zijn om een “bank run” te voorkomen. Aan de andere kant bestaat ook de mogelijkheid dat de regering een opzettelijk gecreëerde scenario op touw heeft gezet om een ‘bank run’ te veroorzaken, en zo voldoende reden te hebben om voornamelijk de deviezenrekeningen te bevriezen.”

Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!