Situatie houtsector niet rooskleurig

Een groep van samenwerkende houtorganisaties plaatst vraagtekens bij de houtproductiecijfers over 2015 die de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) vorige week heeft gepubliceerd. De cijfers geven een stijging van de productie van rondhout in de afgelopen vijf jaar aan, terwijl de realiteit is dat de sector juist behoorlijk in de problemen zit. De afgelopen twee jaar zijn diverse grote uitvalswegen maanden lang gesloten geweest. Hierdoor heeft de afvoer van rondhout uit de grote productiegebieden stil gelegen. Ook was er bij de meeste bedrijven de afgelopen vijf jaar juist geen sprake van productieverhoging. De ondernemers zijn daarom zeer verbaasd over de cijfers van SBB, die aangeven dat de productie in 2015 met bijna 75.000 kubieke meter zou zijn toegenomen. Dit zeggen de Algemene Surinaamse Houtunie, het Platform Houtsector en de Vereniging van Binnenlandse Houtproducenten in een persbericht.
De harde realiteit is dat de sector beduidend minder financiële opbrengsten heeft uit de verkoop van rondhout. De prijzen van gezaagd hout zijn sterk onder druk komen te staan, omdat de bouwactiviteiten in Suriname drastisch zijn afgenomen. Ook zijn de productiekosten, zoals onder meer elektriciteit, brandstof en onderdelen, als gevolg van de koersstijging fors omhoog gegaan.
De gezamenlijke houtorganisaties willen meer duidelijkheid over de achtergrond van de SBB-cijfers. Door de nu gepresenteerde informatie, waar gesproken wordt over een recordproductie, kan het beeld ontstaan dat de houtsector in Suriname er heel goed voor staat. En dat is juist niet het geval, vinden de ondernemers.
De gezamenlijk houtorganisaties hebben de afgelopen maanden al een aantal keren bij de overheid aan de bel getrokken. Dat heeft begin augustus geleid tot een gesprek met minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. In dat gesprek hebben de ondernemers aandacht gevraagd voor de vele problemen waar de sector al langer dan vijf jaar mee te kampen heeft. Het gesprek met de minister was positief, maar het heeft tot nu toe nog niet geleid tot oplossingen. De minister heeft na het gesprek nog niet terug gekoppeld met de sector. Wel is via de media bekend gemaakt dat de minister bezig is met de aanstelling van een nieuwe directeur bij SBB. Dit is een goede stap, maar om de houtsector daadwerkelijk te faciliteren en te ondersteunen, zal er veel meer moeten gebeuren. De bedrijven kijken daarom met spanning, maar vol vertrouwen, uit naar een vervolggesprek met de RGB-minister.

error: Kopiëren mag niet!