Pensioenraad nog bezig met uitwerking reglementen

De Pensioenraad en het Algemeen Pensioenfonds (APF) hebben zaterdagavond in het auditorium van Self Reliance een openbare vergadering belegd, zoals aangegeven in hun statuten, waarbij zaken aan de orde gebracht werden aangaande het pensioenfonds. De vergadering handelde over het beleid en moet een forum zijn voor degenen die behoefte hebben aan meer informatie en verduidelijking van het proces. In artikel 15 lid 4 van de Pensioenwet is bepaald dat op deze vergadering onder andere zullen worden uitgenodigd de deelnemers van het Algemeen Pensioenfonds en de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel. Momenteel staat het aantal deelnemers van het pensioenfonds op 20.000. De directeur van het Algemeen Pensioenfonds, Ramon Dougle, gaf aan dat niet een ieder van de geregistreerde deelnemers nog is betaald. Volgens het systeem wordt dat gelijk bekend. Verder wordt er met de bedrijven wel teruggekoppeld.
De knelpunten die men is tegengekomen, hebben te maken met de toetsingsreglementen. Een aantal hiervan moet nog goedgekeurd worden. Het heeft een behoorlijke financiële impact op het pensioenfonds, gezien de wijzingen die aangedragen moeten worden om in overeenstemming met de wet te zijn. Ondervoorzitter Hendrika van der Akker geeft aan dat de Pensioenraad bezig is met een aantal factoren, met name de Centrale Bank van Suriname, om te kijken hoe wij deze kunnen wegwerken. Ook moeten deze een aansluiting hebben op vorige pensioenfondsen en voorzieningsfondsen. Ze moeten op lijn gebracht worden, wat toch wat tijd vergt. ‘We zijn al met enkele deskundigen aan de slag om te kijken hoe wij dit op een lijn kunnen brengen.’
Naast de wet zijn er ongeveer 13 staatsbesluiten. Er is daarbij gekeken welke hoogste prioriteit hebben. Er is uiteindelijk gekozen voor de eerste 5 staatsbesluiten die hopelijk binnen 6 maanden afgerond kunnen worden. In deze besluiten zijn namelijk geregeld dwangsommen en bestuurlijke boetes, medische en geschillencommissies, bezwaarprocedures, inkoop van dienststijd en invaliditeitspensioen. Het zijn allemaal zaken die in de wet zijn aangegeven. Men is eveneens nog bezig met het bekijken van de verruiming van de inkoopperiode met het bestuur om uiteraard de onderraad van advies te dienen. Er moet dus onderzocht worden, nadat de actuariële becijferingen bepaald zijn als het financieel haalbaar is. Er zijn een aantal bezwaarschriften binnengekomen, waarvan 7 zijn behandeld. Van dit aantal zijn 5 goedgekeurd en 2 afgewezen. Dit zijn de zaken waarmee de Pensioenraad bezig is geweest om te kijken hoe de wet zo goed mogelijk gehandhaafd kan worden.

error: Kopiëren mag niet!