Ahmadiyya Moslim Gemeenschap wil bijdragen aan oplossing problemen

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname wil bijdragen aan    oplossen problemenDe Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Suriname (AMG) organiseerde tussen 26 en 28 augustus de Jalsa Salana, een driedaagse conventie waarin sociale, religieuze en maatschappelijke vraagstukken werden besproken. Dit werd gedaan door nationale en internationale gasten. De conventie is een jaarlijks terugkerend evenement. Echter werd het van het jaar groots gehouden, vanwege het zestigjarig bestaan van de Surinaamse vestiging.
De AMG werd in 1889 opgericht in India. In 1908 kwam de oprichter van de gemeenschap te overlijden. Conform de voorschriften in de islamitische literatuur werd zijn missie voortgezet door het systeem van kalifaat. Tot en met 2016 zijn er 5 kalifaten geweest. De kalief is de spirituele leider binnen deze gemeenschap. Hij beveelt en geeft richtlijnen aan de hand waarvan alle gevestigde Ahmadiyya-gemeenschappen over de gehele wereld handelen. Deze gemeenschap heeft volgens Samseerali Sheikh-Alibaks, voorzitter AMG Suriname, zich ten doel gesteld om de wereldbevolking te dienen, ongeacht aangezicht van de mens.
Volgens Sheikh-Alibaks is het van belang voor de AMG om te kijken naar de wijze waarop de gemeenschap een bijdrage kan leveren om de problemen op te lossen. “Wij willen geen passieve houding aannemen. Wij willen ook bijdragen aan het oplossen van de problemen”, stelt Sheikh-Alibaks. De bedoeling van de Jalsa Salana, volgens Imam Azar Haneef, vicepresident AMG Amerika, is om een link te kunnen leggen met de schepper tevens met de medemens. “Een ieder verlangt naar vrede, gerechtigheid en harmonie. Dat is waar het om gaat”, stelt Haneef.
Op de wereld is er tal van problemen die geassocieerd worden met de Islam. Ook in Suriname zijn er een aantal problemen (niet per se met de Islam te maken) die aandacht vergen. Surinaamse problemen die tijdens de conventie aan de orde kwamen, waren onderwijs voor kinderen in het binnenland, voedsel en veiligheid. Volgens Sheikh-Alibaks is onderwijs een recht dat ook in internationale verdragen is vastgelegd, maar nog steeds niet volledig wordt geïmplementeerd. De voedselverdeling in het land is blijkbaar ook niet evenredig. Voornamelijk de gebieden in het binnenland krijgen niet genoegzaam aandacht, waardoor de gebieden onderontwikkeld blijven. Ook in het gedeelte van een oplossing in het moreel verval, dat leidt tot criminele uitspattingen, wil de gemeenschap een belangrijke rol spelen.
De conventie was open voor allerlei onderwerpen. Ook de problemen in de wereld waar moslims mee geassocieerd worden, kwamen aan de orde. Daaronder valt vooral terrorisme/extremisme/fundamentalisme.
Haneef gaf tijdens een persconferentie duidlelijk aan dat extremisme en fundamentalisme in beginsel in de historie van alle religiën voorkomt. Dit, vanwege de ongelukkige omstandigheden waarbij de volgelingen van de religie, de grondslagen van de religie zelf vergeten. “Ook de paus zegt het. Geen enkele religie is vrij van de strijd tegen het vergeten van de lessen van geloof. Extremisme is geen religie, maar gewoon de volgeling die de fundamenten van zijn religie is vergeten”, aldus de Imam.
Er is vastgesteld dat een aantal problemen die op de conventie geëntameerd zijn, zullen worden vastgelegd, en met conclusies en aanbevelingen aan de regering zullen worden aangeboden. “Wij willen samen komen met andere culturele en religieuze organisaties die de koppen bij elkaar willen steken. Op basis van de prioriteiten die gesteld zijn, zullen wij de problemen analyseren en uiteindelijk advies uitbrengen aan de regering en het parlement. Wij willen als organisatie ook kijken naar hoe wij financieel en materieel kunnen bijdragen aan een oplossing, bijvoorbeeld bij het bouwen van scholen. Het criminaliteitsvraagstuk gaat ver boven ons niveau, maar wij willen wel het belang van een rustig leven proberen te benadrukken”, stelt de voorzitter.

error: Kopiëren mag niet!