Topambtenaren zouden senioren burger van haar kap vak ontdoen

Het zou zo zijn dat topambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) middels manipulatie van ondergeschikten en valse informatie een armlastige vrouw haar rechten op haar kap vak in het gemeenschapsbos te Witagron hebben ontnomen. Dit zou ten gunste van een drietal dorpelingen zijn die in de vroegere dorpscommissie zaten, maar vervolgens werden afgezet vanwege corruptieve praktijken, verduistering van kasgelden en het feit dat zij hun eigen belang nastreefden. Volgens de zoon van de vrouw, Nelis Bron, bestaat de huidige commissie uit mensen van verschillende ministeries die van de regering de rust moesten brengen in Witagron. Vandaar dat de commissie was ingesteld om rust te brengen in het gebied. Echter is over het hoofd gezien dat er sprake is van heel nauwe banden tussen het voornoemd drietal en bepaalde mensen van Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB).
Zowel de voorzitter als de ondervoorzitter van de commissie zijn bezig met bepaalde activiteiten. Er zou namelijk eveneens voor gezorgd zijn dat houtblokken uit de vrouw haar kap vak in beslag genomen zijn om verkocht te worden, zodat een deel van de opbrengsten verdeeld kon worden onder de commissie.
Directeur Wilco Finisie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling geeft aan dat het ministerie op de hoogte is van een langslepend conflict in het gebied van de Kwinties met name over kap vak 19. Het bestuur, bestaande uit de nieuwe minister en beleidsmedewerkers, is dit komen aantreffen. Dit proces speelt zeker al twee jaren. Op een bepaald moment heeft de toenmalige leiding van het ministerie besloten om een werkgroep met daarin vertegenwoordigd actoren van RO, SBB en het kabinet van de president, in te stellen om rust te brengen. De situatie was van dien aard dat er bedreigingen aangedragen werden en conflicten ontstonden. Het heeft volgens de directeur gewerkt: er is in het gebied rust teruggekeerd.
Ten aanzien van de klacht en de brief dat verzonden is, zegt de directeur dat het ministerie niet weet hoe zij deze brieven moeten aanpakken, omdat die veelal anoniem zijn. “Er worden brieven geschreven waarin verwoord staat dat zaken in het gebied slecht gaan en vervelende toestanden plaatsvinden, maar wanneer je de mensen uit het gebied zelf vraagt, geven zij aan dat er niets aan de hand is.” De directeur vermoedt dat de brieven afkomstig zijn van mensen die bepaalde belangen hebben en voor onrust willen zorgen. “Verder weet men dat dit een nieuw bestuur is en denkt men zaken weer opnieuw op te starten met anonieme brieven, waaraan je geen knoop kan vastmaken. We varen veelal op informatie van de werkgroep, omdat die er was voor onze aantreding. Daarnaast ook op de deskundigheid van de SBB. De werkgroep wordt tevens gecontroleerd door de drie actoren die hen heeft voorgedragen zitting te nemen.”
Volgens Bron heeft de hoofdkapitein van het traditioneel gezag een verzoek ingediend vorige week bij de minister teneinde een oplossing te brengen in deze kwestie. Verder is er melding hiervan gemaakt bij de onderinspecteur te Nieuwe Grond. Tevens had de familie van de dame vorige week een brief gestuurd naar de minister met het verzoek het besluit van de commissie aan te houden en een onderzoek in te stellen. De RO-directeur verduidelijkt dat het ministerie niet degene is met de bevoegdheid om te bepalen wie in welk kap vak mag werken. “Dat is een aangelegenheid van SBB, waarin wij een belangrijke insteek hebben als er inderdaad sprake is van een dorpsgemeenschap en als de gezagdragers inderdaad voorkomen in onze bestand als gezagdragers”, aldus directeur Finisie.

error: Kopiëren mag niet!