Paul Somohardjo: ‘Geen enkel governor is bestand tegen de commando’s van baas’

Het gerucht als zou de Belastingdienst inzage mogen hebben in de geldrekeningen van de rekeninghouders van de diverse banken, is ontkend door de governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie. Dit verbaast de klokkenluider, de voorzitter van de PL, Paul Somohardjo, helemaal niet. ‘Geen enkele governor is bestand tegen de commando’s van baas’, zei hij tegenover Dagblad Suriname. Met ‘baas’ bedoelt hij de voorzitter van de NDP, tevens president Desi Bouterse. Somohardjo herinnert eraan dat slechts onder het bewind van deze president er in het holst van de nacht tot in de ochtenduren wetsproducten worden ingediend en aangenomen, die bedoeld zijn om slechts het eigen hachje te redden. De zogenaamde Amnestiewet en de wijziging van de Terugroepwet om de twee overlopers van de PL, Sapoen en Chitan, te behouden in het parlement waarbij rechterlijke vonnissen worden vertrapt, zijn duidelijke voorbeelden hiervan.
Dat de governor in de bres komt springen en de minister van Financiën onder wiens beheer de dienst der Belastingen valt, zich juist heel koest houdt, bevreemdt de politicus wel. Somohardjo blikt terug dat Jules Sedney, die in de jaren ‘80 de governor was van de Centrale Bank, zelfs naar het buitenland moest vluchten wilde hij zijn eigen leven redden. Hij zou geweigerd hebben om een malafide deal te sluiten met Columbia. ‘Ook in 1990 moest Henk Goedschalk zwichten voor de druk van de NDP, door de drie nullen te plaatsen op de Surinaamse guldens. In deze periode werd ook de dubieuze lening van 200 miljoen Surinaamse guldens gesloten. En gedurende 2010 tot 2015 bleef de toenmalige governor Gillmore Hoefdraad onder druk van de NDP leugens voorschotelen aan het volk dat de monetaire financiën nimmer in gevaar waren. Maar er werd geld gedrukt met alle gevolgen van dien. Vandaag de dag ervaren wij de consequenties hiervan.’
Somohardjo voegt er ook aan toe dat dezelfde governor, Gersie, had verklaard dat middels het loslaten van de valutakoers, deze zou dalen. Maar er gebeurt juist het tegenovergestelde, de valutakoers is nauwelijks te beteugelen. ‘Elk gerucht in de richting van onze financiën moet ons aansturen tot alertheid. Want te wan sneki e beti yu, je long te je sjie wan worong. En we zijn al meerdere malen gebeten door de Centrale Bank-slang.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!