Voorlopig geen verlof voor directieleden en beleidsmedewerkers Sozavo

Van directieleden en beleidsmedewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) wordt verwacht dat zij het werk dat het ministerie heeft uitgezet zo snel mogelijk afronden. De minister heeft in dit kader een circulaire rondgestuurd. Daarin staat dat er voorshands geen gebruik gemaakt mag worden van het recht op langdurig verlof, tenzij het dienstbelang zulks vereist. Slechts bij wijze van uitzondering kan aan de aanvrager twee verlofdagen worden toegestaan. De mededeling is bestemd voor onder andere alle directieleden, beleidsadviseurs, directeuren der Stichtingen, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers en hoofdbeleidsmedewerkers.
De minister van SOZAVO, Joan Dogojo, gevraagd naar het waarom van deze maatregel, verduidelijkte dat dit als volgt. Het is een vast besluit dat zal gelden tot oktober. Zulks vanwege de strak omlijnde werkzaamheden van het ministerie die dringend afgewerkt moeten worden. “Het besluit heeft namelijk te maken met de activiteiten die het ministerie momenteel ontplooit. We zijn bezig met de voorbereidingen van onder andere de conditional cash transfers, materiaalkosten voor scholen en andere zaken die nu in voorbereiding zijn. We willen al deze momenteel dringende zaken op tijd en vooral goed afronden. Er is dus een beroep gedaan op de desbetreffende verantwoordelijken om in dit kader voorlopig geen langdurig verlof aan te vragen.’, aldus minister Dogojo.

error: Kopiëren mag niet!