Proces welzijnsuitkering en koopkrachtversterking in behandeling

Renate Wouden
Renate Wouden
Gepensioneerden uit overheidsdienst hadden via de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gevraagd om een jaarlijkse welzijnsuitkering en bijstelling van de maandelijkse uitkering aan onderstand-ontvangers. Er was aangegeven om de maandelijkse uitkering van SRD 100, die ambtenaren sinds december vorig jaar ontvangen, ook aan de gepensioneerden te geven. De bond meent dat de welzijnsuitkering nodig is voor het doen van onvoorziene uitgaven door de gepensioneerden. Renate Wouden, voorzitter van BBGO, geeft aan dat de bond bezig is met het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) over de koopkrachtversterking van SRD 100. Er is intussen een schrijven gestuurd naar de president. “Deze zaak heeft zeker zijn aandacht”, zegt Wouden. Vandaag zal er weer contact opgenomen worden om te horen wat er hieromtrent uit de bus gekomen is. Het proces bevindt zich volgens Wouden wel in een vergevorderd stadium. “We moeten slechts horen wat de volgende stappen zullen zijn. We hopen in ieder geval het beste.” Met betrekking tot de welzijnsuitkering wordt het werk verzet door de commissie waarin BBGO is vertegenwoordigd. De commissie houdt zich bezig met de wetswijzigingen en is bezig na te gaan als de welzijnsuitkering opgenomen kan worden in de pensioenwet. “Ook dat ziet er goed uit”, zegt Wouden. Verder is er ook de kwestie van de ‘onderstand-genietenden’, die nog niet echt van de grond is gekomen. “De directeur van Biza heeft dit overgenomen en is bezig de nodige gesprekken te voeren hoe dit probleem opgelost kan worden.” Er is wel aandacht hiervoor gevraagd door de bond om de onderstand-genietenden echt op te trekken naar het minimumloon. “Het bedrag was ongeveer SRD 230, maar het voorstel is gedaan om aan dit bedrag op te tellen de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV; SRD 525 ) en dit bedrag op te trekken naar het minimumloon. Een ander voorstel was ook het bedrag op te trekken naar de laagste schaal van het Fiso”. De BBGO-voorzitter heeft gesteld dat de directeur van Biza en staf bezig zijn na te gaan welke van de twee modellen toegepast zullen worden. “De Biza-directeur heeft aangegeven haar medewerking te zullen verlenen, omdat zij ook erg vind dat de onderstand-genietenden zo een laag bedrag ontvangen. Zij is dus nog bezig te kijken hoe dit te bewerkstelligen”, aldus BBGO-voorzitter Renate Wouden.

error: Kopiëren mag niet!