Nieuwe dienstregeling politie per 1 september niet haalbaar

Het nieuwe bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB), onder leiding van Raoul Hellings, heeft op dinsdag 23 augustus een kennismakingsbezoek gebracht aan de korpschef en het managementteam. Volgens de woordvoerder van de politiebond, Revelino Eijk, hebben zij enkele punten het korps rakende aangehaald. Op haar beurt heeft korpschef Agnes Daniel ook enkele punten naar voren gebracht. Echter zijn ze niet inhoudelijk ingegaan op de aangehaalde zaken, omdat de korpschef naar een andere meeting moest. Wat de korpschef volgens Eijk wel heeft gezegd, is dat de nieuw voorgestelde dienstregeling van de morgen-, middag- en avonddienst niet haalbaar is per 1 september. Zij gaf aan dat er nog meer tijd nodig is om deze nieuwe dienstregeling nader te bekijken.
De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, had op woensdag 17 augustus 2016 instructies gegeven aan het managementteam van het KPS om per 1 september 2016 de dienstregeling althans de combinatie te wijzigen. Volgens de korpschef is de maand november gunstiger om over te gaan tot verandering. Ze heeft zelf ook twee voorstellen met betrekking tot de dienstregeling. Zij wil dit eerst nader bespreken en daarna overgaan tot de uitvoering. De bond op zijn beurt is van mening dat november ver is. De korpschef heeft toegezegd te zullen werken aan het verzoek van de bond onder leiding van Hellings.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!