AZP kreunt onder schuldenlast

AZP-directeur Antoine Brahim
AZP-directeur Antoine Brahim
Volgens de directeur van Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Antoine Brahim, lijkt het erop alsof het ziekenhuis bedelt om geld. “Maar er wordt noch gebedeld, noch wordt er gewoon naar geld gevraagd. We vragen slechts naar betalingen voor reeds verrichte diensten.” De AZP-directeur zegt dat het ziekenhuis voor meer dan SRD 5 miljoen aan reçu’s heeft uitstaan. “Als we die betalingen krijgen, kunnen we de hoogst noodzakelijke zaken wel verrichten. In totaal zitten we op SRD 15 miljoen die de overheid ons moet betalen”, zegt hij. Volgens Brahim is dit bedrag bij de zorgverzekeraars opgelopen tot boven de SRD 40 miljoen. Dit bedrag staat los van de tarieven die drie jaar geleden zijn vastgesteld. Die waren toen al laag, maar zijn nu vanwege de gestegen koers en inflatie helemaal uit den boze. De schulden bij de banken lopen tot de SRD 18 miljoen en van de acute crediteuren tot SRD 22 miljoen. “We zijn in een ernstige crisis beland, waardoor de zorg naar de patiënt toe niet optimaal gecontinueerd kan worden en we betreuren dit ten zeerste. Als je als ziekenhuis de patiënten moet vragen hun eigen toiletpapier te brengen, ben je wel erg diep gezonken.” De AZP-directeur zegt dat de primaire taak is om het ziekenhuis zo lang mogelijk open te houden, maar dat de omstandigheden waarbinnen de specialisten en medewerkers hun werk moeten doen, erg is verslechterd.
Het ziekenhuis staat voor diverse uitdagingen
Het ziekenhuis heeft te maken met diverse uitdagingen. Het ziekenhuis krijgt namelijk te maken met tijdelijke tekorten. Zolang er niet genoeg financiële middelen zijn om die tekorten in te lopen, zal dit probleem zich verergeren. Het probleem beperkt zich niet alleen tot medicamenten, medische verbruiksartikelen of zorgapparatuur, maar ook met betrekking tot allerlei basale producten, waaronder voedselproducten zoals brood en melk. Volgens Brahim heeft de broodleverancier gezegd dat ze niet meer zal leveren als het ziekenhuis niet contant betaalt en de Melkcentrale heeft eveneens aangegeven dat de schulden te hoog zijn opgelopen. Er worden inmiddels gesprekken gevoerd met de Melkcentrale om te kijken hoe men tot een oplossing kan komen. Hetzelfde geldt ook voor de Nationale Bloedbank, die heel erg ‘boos’ is op de AZP doordat de schulden erg zijn opgelopen. De volumes die de AZP gewend is af te nemen, zijn soms het 8 tot 10-voudige ten opzichte van de andere ziekenhuizen en dat betekent dat hun schulden hoger zijn. “Dus voor de continuïteit van de bloedbank is het belangrijk dat het AZP ze op tijd kan betalen. We hebben ook het ministerie van Volksgezondheid op de hoogte gesteld.”
De ziekeninstelling kan niet dezelfde zorgpakketten aanbieden als voorheen, omdat er momenteel tarieven gelden die drie jaar geleden golden en dus niet overeenkomen met de huidige situatie. “Bekijk je bijvoorbeeld het ligtarief van het AZP, dan is deze gesteld op SRD 652 en bij een koers van 3,75 was dat bijna USD 200. Nu met een koers van 7,80 kom je onder de USD 100. Hoe kunnen wij hetzelfde dienstenpakket aanbieden”, vraagt de AZP-directeur zich af. Er is intussen geopperd bij de zorgverzekeraars dat het dienstenpakket teruggebracht wordt. Elk eind van de maand worden het personeel en specialisten voor 90% betaald door de zorgverzekeraars. Volgens de AZP-directeur is het een enorme karwei om eind van de maand voldoende middelen te innen om het personeel uit te betalen. “Iedere maand zeggen wij dat we het niet kunnen garanderen, maar toch lukt het, al gaat het met de hakken over de sloot. Van de maand wordt er in ieder geval weer hard aan gewerkt om de betalingen te voldoen”, aldus AZP-directeur Antoine Brahim.

error: Kopiëren mag niet!