Verdere verhoging EBS- en SWM-tarieven gaat normaal door

De verdere verhoging van de energietarieven in september zal normaal doorgaan. Het nieuwe tarief per KWh moet echter worden vastgesteld. De regering is nog bezig om een goed en werkbaar tarief uit te rekenen om de verdere verhoging van de energietarieven in te voeren. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zei dinsdag tijdens de verdere behandeling van de suppletoire begroting in De Nationale Assemblee (DNA) dat conform het beleid van de regering de subsidies aan de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) op 1 januari 2017 volledig moeten worden afgeschaft. “De gesprekken en de berekeningen over de verdere aanpassing zijn nog gaande. Aanstaande donderdag is er een meeting met de financiële afdeling van de EBS om diepgaand de verschillende modellen uit te werken om te komen tot een goed tarief. Dit, omdat wij ons heel erg hebben gefixeerd op het terugbrengen van de kosten per KWh voor de huishoudens”, zei Dodson. Bij de EBS is ook aangegeven dat er wat operationele bezuinigingen moeten plaatsvinden. De nieuwe elektriciteitswet dicteert volgens Dodson een bepaald rekenmodel. Aangezien de EBS getransformeerd wordt naar het elektriciteitsbedrijf moet er een vast inkoopbedrag zijn. Zo kan een overzichtelijke en betere prijs aan de man worden gebracht. De totale schuldpositie van de EBS is ruim SRD 1,5 miljard. Op de begroting is een bedrag van SRD 301 miljoen opgebracht voor subsidies en andere kosten. Er zijn enorme investeringen nodig om stroom te blijven garanderen. De eerste verhoging is reeds per 1 mei 2016 ingevoerd. Verschillende DNA-leden legden de nadruk op de vele fouten die bij de eerste verhoging zijn gemaakt. Volgens de minister wordt gewerkt aan de verbetering hiervan. Waarnodig zal correctie zeker plaatsvinden.
‘Heel kleine verhoging voor SWM’
Wat de watertarieven bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) betreft, zal volgens de minister binnenkort de laatste verhoging worden ingevoerd. De regering is volgens hem nu ook bezig te kijken welke groepen van de verhoging zullen worden ontzien. Dodson benadrukte dat de gemeenschap gerust kan zijn, omdat het hier gaat om verhogingen van SRD 1, SRD 2 of SRD 3 per huishouden. De tweede verhoging van de tarieven van de SWM was merkbaar in de factuurmaand mei. Dit is in lijn met het beleid van de regering om de subsidie van de SWM af te bouwen. SWM moet financieel gezond gemaakt worden, zodat het staatsbedrijf op eigen kracht de nodige investeringen in de drinkwatersector kan plegen. Per 15 oktober 2015 is de eerste aanpassing van de tarieven geweest, waarbij 60% van de verhoging is doorgevoerd. Toen is ook meegedeeld dat in een tweede en derde fase in 2016 nog twee maal een 20% verhoging zou worden doorgevoerd. De 2de verhoging was in de factuurmaand mei 2016. Bij deze tariefaanpassing is evenals bij de vorige aanpassing rekening gehouden met de lagere inkomensklassen. Volgens Dodson heeft de SWM op dit moment een jaartekort van ongeveer SRD 21 miljoen.
Nieuwe onderhandelingen Alcoa beginnen spoedig
De minister voerde aan dat de regering binnenkort opnieuw zal starten met de onderhandelingen voor de overname van de Afobaka Stuwdam. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën antwoordde eerder op indringende vragen van assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) dat aan de Amerikaanse multinational Alcoa tot april is betaald voor verbruik van brandstof. Terwijl Alcoa uit het land vertrokken is, wordt er nog betaald. Hoefdraad zei dat niet op basis van een nieuwe prijs aan Alcoa is betaald. De prijzen werden in 2014 voor vijf jaar bevroren. Volgens de minister kan pas als de opdracht wordt gegeven dat hij niet mag betalen, daartoe over worden gegaan. Die opdracht heeft hij niet gekregen. Dodson zei dinsdag dat in 1999 er een overeenkomst is gesloten met de Suralco dat gebaseerd is op een thermisch tarief, hydrotarief en management fee die aan de Suralco moesten worden betaald. Ondertussen merkt hij dat dit tarief uit de tijd is. Dat is ook bespreekbaar gemaakt en zal volgens hem ook meegenomen worden bij de onderhandelingen die spoedig van start zullen gaan met de Suralco. Het is echter niet duidelijk wie het onderhandelingsteam van de regering zal leiden. Het oude stond onder leiding van raadsadviseur en grootondernemer Dilip Sardjoe.
FR

error: Kopiëren mag niet!