Geen water te Zoelen

Bewoners te Zoelen in het district Commewijne even voorbij Voorburg hebben aangegeven al ruim twee weken niet over water te beschikken. Behalve voor water, zijn de mensen geheel afhankelijk van de Dienst Watervoorziening (DWV). De DWV, die overgeplaatst is naar NH, draagt zorg voor de watervoorziening in de rurale gebieden. Nu het min of meer droog weer is, wordt de situatie voor de mensen zeer moeilijk. Een buurtbewoner geeft aan dat zij twee weken terug nog contact heeft gehad met de dienst. Er wordt steeds aangegeven dat de mensen geduld moeten betrachten, omdat er veel bonnen zijn die zij moeten behandelen en het is droog weer, waardoor veel meer mensen water nodig hebben. Toen zij echter persoonlijk naar DWV is gegaan, werd haar voorgehouden dat de watertruck defect is. De gedupeerde zegt dat zij persoonlijk ook heeft gebeld naar de bestuursdienst om de dc op de hoogte te stellen. Een medewerker gaf aan dat er wel gauw een oplossing zou komen, omdat de mensen zijn opgebeld. Er is tot nu toe geen oplossing gekomen en de mensen uit het gebied vragen zich af hoe lang zij nog zonder water moeten zitten.
Dc Remy Polack geeft aan op de hoogte te zijn van het probleem. Hij zegt zelf ook contact met de dienst gemaakt te hebben. “Indertijd deden liefst tien tot dertien auto’s dienst, nu moeten we het doen met slechts drie auto’s. Er is aangegeven dat de drie wagens die nog dienst doen, allemaal defect zijn.” De dc is zelf geweest om zich te oriënteren over de situatie te Zoelen. Er is verder nog geen beeld wanneer de auto’s gemaakt zullen zijn. De dc zegt dat hij van de rr-leden ook een schrijven heeft ontvangen voor het opschonen van het waterreservoir te Alkmaar. De bewoners hebben een verzoek gedaan dit water voor sanitaire doeleinden te gebruiken. Ook op Zoelen zijn er twee waterreservoirs die opgeschoond zullen worden, waardoor de mensen toch over wat water kunnen beschikken. De dc zegt de waterreservoirs van de week te zullen aanpakken.

error: Kopiëren mag niet!