Achtste Celos Vakantie Microbiologie gestart

Achtste Celos vakantie Microbiologie gestartDe achtste Vakantie Microbiologie op het Centrum voor Landbouw Onderzoek in Suriname (Celos) is op maandag 22 augustus van start gegaan. Dit is het tiende jaar dat de Vakantie Microbiologie wordt gehouden. Van het jaar doen er meer dan 100 studenten mee aan de vakantieactiviteit. Volgens de organisatie is er een recordaantal deelnemers genoteerd. Dit, ondanks de economische situatie in het land. Volgens Ricky Stuttgart is het juist in deze crisisperiode van belang dat ouders beseffen dat hun kinderen moeten blijven leren. Hij denkt dat ouders dat besef hebben. Vandaar dat de animo voor deelname zo goed is. De kinderen zullen tijdens deze cursus gedichten schrijven, tekenen, testen uitvoeren, toetsen afleggen en zogenaamde afstudeerpresentaties houden.
Het tekenen heeft te maken met het kunnen observeren van wetenschappers. De slogan en het gedicht hebben meer te maken met het feit dat een wetenschapper moet kunnen vastleggen. Een multiplechoicetest richt zich op de kennis van wetenschappers. Een wetenschapper moet hetgeen hij weet ook kunnen presenteren, vandaar de zogenaamde afstudeerpresentatie. De laatste cursus van de vier groepen start op 12 september. Op 1 oktober krijgen de deelnemers hun certificaten. Daaruit worden ook de besten gekozen en extra in de bloemen gezet.
Celos hoopt hiermee de studenten voldoende te motiveren om nog meer hun best op school te doen en vervolgens te trachten ook de universiteit te bereiken. Deze cursus is een vijfdaagse training en bestemd voor leerlingen van mulo en middelbare scholen. Het doel van deze training is om leerlingen/studenten nu al het gevoel van een universitaire studie te geven, daar ze namelijk testen zullen verrichten die door universitaire studenten worden gedaan.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!