“Wij hebben geen garanties dat wij niet wederom voor de gek zullen worden gehouden”

NPS-voorzitter Gregory Rusland blijft erbij dat zijn partij niet meer zal deelnemen aan de verdere beraadslagingen om te komen tot een wijziging van de Kieswet. “Als wij nu zien hoe de wijziging van de Terugroepwet gelopen is, dan kunt u zich voorstellen dat wij het idee hebben dat de coalitie kennelijk haar plannen al klaar heeft. Plannen die allemaal in voordeel zullen moeten werken van de regerende partijen. Wij zitten in een totaal systeem waar je niet kan zeggen dat het ene los is van het ander. Als wij kijken naar hetgeen men heeft uitgehaald met betrekking tot de Terugroepwet, dan zien wij dat men een gelegenheidswet ervan heeft gemaakt om de ruime meerderheid binnen de coalitie te blijven behouden. Wij hebben geen garanties dat wij niet weer voor de gek zullen worden gehouden”, zegt Rusland om reactie gevraagd aan Dagblad Suriname. Raadsadviseur Jules Wijdenbosch, voorzitter van de presidentiële commissie ‘Wijziging Kiesregeling’, begrijpt echter niet waarom de Nationale Partij Suriname (NPS) niet meer wil deelnemen aan de discussie. Alle partijen in De Nationale Assemblee, ook de oppositie, doen volgens hem mee aan de beraadslagingen. Wijdenbosch stelt via de media dat de presidentiële commissie niks te maken heeft met de beslissing in het parlement over de Terugroepwet. Rusland zegt dat Wijdenbosch geen enkele garantie aan zijn partij kan geven dat zijn partij niet wederom voor de gek zal worden gehouden, omdat het juist de mensen in de DNA zijn die de besluiten nemen. “Wij denken dat de zaken zo worden voorbereid dat gekeken wordt naar voordelen van de coalitie. De coalitie heeft zijn mind al opgemaakt en gaat doordrukken wat zij wil hebben dat in hun voordeel is”, aldus Rusland.
‘Wij doen niet wat andere partijen doen’
Zaterdag ontving de commissie volgens Wijdenbosch politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in De Nationale Assemblee. Een delegatie van de VHP heeft normaal meegedaan. Met de politieke partijen die hun visie hebben gegeven over de Kiesregeling wordt nu individueel gesproken. Rusland zegt dat het goed recht van andere politieke organisaties is om mee te doen indien zij dat wel willen. “Het is niet zo dat de NPS automatisch zal doen wat de andere politieke partijen willen doen”, stelt hij. De politicus zegt dat zijn partij met betrekking tot de wijziging van de Kieswet, reeds een wezenlijke bijdrage heeft geleverd door weken eraan te besteden en dit op schrift in te dienen bij de commissie. Het was echter de doordrukking van de Terugroepwet die ervoor zorgde dat de groene partij zich moest terugtrekken. De NPS zal haar bijdrage volgens hem blijven leveren waar dat formeel nog zou moeten gebeuren. Zo ook bij de behandeling van de wet in De Nationale Assemblee wanneer die al zover is.
FR

error: Kopiëren mag niet!