Bezorgde C-47 bespreekt precaire situatie met besturen lidbonden

De Progressieve Vakcentrale 47 volgt met weemoed de ontwikkelingen in het land, waarbij de samenleving dieper de afgrond ingaat. De regering blijkt niet in staat oplossing te brengen in de ontstane crisis. Elke maatregel die genomen wordt, blijkt het volk verder te verarmen. Onlangs is de douanekoers losgelaten en de brandstofprijs verhoogd. Het gevolg hiervan is dat de prijzen van goederen en diensten ook verhoogd zijn. Met de praktisch dagelijkse verhoging van de koers, hoewel de president tot tweemaal toe gezegd heeft dat hij de koers zou verlagen, zijn prijzen en tarieven niet meer voorspelbaar. Desalniettemin meent de minister van Financiën de samenleving voor te houden dat de prijzen van basisgoederen niet verhoogd zullen worden, doch de winkeliers beweren het tegenovergestelde. Voorts beweerde de minister dat de lokale productie geen negatieve gevolgen met de verhoogde brandstof prijs zou ondervinden. Het is publiek geheim dat in de afgelopen maanden meer dan 300 bedrijven, door het zigzag beleid van de regering, de deuren hebben moeten sluiten. Een logisch gevolg hiervan is dat werknemers worden ontslagen. Deze ontslagen werknemers zij dan niet meer instaat om hun gezinnen te onderhouden en komen in grote problemen te verkeren, frustreren en in het uiterste geval, ontwrichting van het gezin.
De ziekenhuizen schreeuwen al jaren om aanpassing van de ligdagtarieven omdat ze nu niet meer instaat, zijn de basale middelen aan te schaffen.
Er is verder ook een tekort aan medicijnen. Sommige operaties zullen binnenkort niet meer kunnen worden uitgevoerd. Salarissen worden al maanden verlaat uitbetaald. Het is uitkijken wat de situatie zal zijn per september a.s. Zoals is mede gedeeld, zullen niet alle diensten meer verleend worden aan de verzekerden, omdat zij daartoe niet meer instaat zijn. Een van de gevolgen hiervan, is dat wie instaat is te betalen wordt geholpen, wie daartoe niet instaat, is zal maar er zonder hulp moeten blijven.
Ook de continuering van het onderwijs in oktober a.s. is nog niet zeker. Onderwijzers en leraren roeren zich, omdat de overheid wederom geen uitvoering heeft gegeven aan een overeenkomst. Naast leraren en onderwijzers, vragen ook de verpleging, ambtenaren en gepensioneerden om verhoging, omdat ze bijkans zes jaar geen salarisverhoging hebben gehad. Hun inkomen is met de devaluaties en de inflatie heel sterk geërodeerd.
Er ontbreekt een leiding die richting kan geven.
C47 maakt zich ernstig zorgen, omdat het zo niet verder kan. Derhalve zal de centrale op vrijdag 19 augustus een bijzondere Assemblee van de Arbeid beleggen met de besturen en kaders van de aangesloten bonden.

error: Kopiëren mag niet!