Verbale oorlog bij behandeling Terugroepwet

1Verbale oorlog
1Verbale oorlog2
1Verbale oorlog3
1FRONTBij de behandeling van de wijziging van de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers is het dinsdag heftig aan toegegaan. Meerdere malen waren er momenten waarbij leden van zowel de oppositie als de coalitie elkaar verbaal aanvielen. Heet hangijzer voor de coalitie was het punt dat politieke partijen de macht wordt ontnomen om disciplinaire maatregelen te treffen tegen volksvertegenwoordigers die overlopen. Een ander punt is de directe werking die deze wet kan brengen in de rechtszaken die bij de rechter liggen. De oppositie in De Nationale Assemblee (DNA) verwijt de coalitie van dictatuur. Zij vindt dat de coalitie van alles en nog wat doordrukt om Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan in het parlement te behouden. De coalitie vindt echter dat het parlementair werk door belangen van politieke partijen wordt gestremd. Zij vindt dat de Terugroepwet uit 2005 juist in strijd is met de geest van artikel 68 van de grondwet. NPS-fractieleider Gregory Rusland voerde aan dat de macht inderdaad bij het volk ligt, maar alles nog steeds geregeld wordt via de politieke partijen. Zolang dit systeem niet veranderd wordt, kunnen wij volgens de NPS-topman niet praten over andere manieren van terugroeping. “Wanneer er wordt gezegd dat de DNA een leidende rol heeft bij de terugroeping, dan denk ik dat dit inderdaad een probleem is. Omdat je daar een toevallige meerderheid hebt die kan bepalen. Vandaag is het in uw voordeel, maar morgen is het in uw nadeel”, zei Rusland.
VHP-fractieleider Chan Santokhi voerde ook aan dat er geen situatie moet openblijven waar kiezers op een bepaald persoon stemmen, hun vertrouwen geven en deze persoon na de verkiezingen ervandoor gaat met de stemmen. De politieke partijen moeten volgens hem altijd in staat worden gesteld om op te treden tegen dit soort verraad.
‘Dit is ons politiek antwoord’
Op vragen van de oppositie heeft assembleevoorzitter Jennifer Simons geantwoord: “Jullie zijn als oppositie te ver gegaan en dit is ons politiek antwoord.” Simons vindt het kwalijk dat zij als DNA-voorzitter in persoon is gedaagd in de nieuwe vordering die de oppositie heeft ingesteld in de rechtszaak tot terugroeping van Sapoen en Chitan. De rechtszaak staat voor donderdag op de rol. De oppositie wees erop dat in het nieuwe wetsvoorstel bepalingen zijn opgenomen die strijdig zijn met de letter en de geest van de grondwet. Er wordt voorgesteld dat bij wet rechterlijke vonnissen gewezen in kort geding in de kwestie van terugroeping niet meer gelden, ook al zijn die uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Verder is in het nieuwe wetsvoorstel een absolute beknotting van het recht van politieke organisaties om overlopers terug te kunnen roepen, opgenomen. Volgens de oppositie geeft dit het democratisch gehalte van het denken van de initiatiefnemers weer.
DNA werkt regelrecht mee aan ernstige constitutionele crisis
William Waidoe (PL) vond dat deze wet ertoe bijdraagt dat het parlement regelrecht meewerkt aan een ernstige constitutionele crisis. “Wij als parlement kunnen ons niet daaraan schuldig maken”, stelde hij. Volgens Waidoe moet artikel 5, dat praat over de onmiddellijke werking van deze wet in lopende rechtszaken, uit het concept onmiddellijk verwijderd worden, zodat de rechterlijke macht niet wederom wordt gefrustreerd in de lopende zaken van Sapoen en Chitan.
‘Uw partij vertrapt de grondwet’
Amzad Abdoel (NDP) greep de kans om tijdens een interruptie van Melvin Bouva (NDP) de VHP-parlementariër Mahinder Jogi erop te wijzen dat het zijn partij was die in 2005 de grondwet vertrapte met de aanname van een Terugroepwet. “Ja, het is uw wet Jogi, jij had toen ook ervoor gestemd”, zei Abdoel.
‘U bevordert politieke hoererij’
DNA-lid Edward Belfort neemt het de assembleevoorzitter zeer kwalijk dat zij de behandeling op de agenda heeft gezet. Dit, terwijl deze kwestie van terugroeping onder de hamer ligt bij de rechter. “Ik ben erg in u teleurgesteld, u bevordert politieke hoererij. Deze wet had evengoed de Sapoen/Chitan-wet genoemd kunnen worden”, zei Belfort.
‘Cheung kreeg bloemen’
NDP-fractieleider André Misiekaba verwees naar de kwestie van ex-NDP-parlementariër Noreen Cheung die in 2015 bloemen van de oppositie kreeg, nadat zij bekend had gemaakt dat zij uit de fractie van de NDP was gestapt. Volgens de politicus had de oppositie toen geen problemen met overlopers, omdat het hun toen voordelig uitkwam. Nu het tegengestelde gebeurt, vindt hij dat de oppositie zich hypocriet opstelt.
‘Ik praat uit ervaring’
Keshopersad Gangaram Panday (NDP) is het totaal eens met de stelling dat kiezers op bepaalde personen op basis van een partijideologie stemmen en deze dus niet na de verkiezingen ervandoor kunnen gaan met deze stemmen. Echter vindt de politicus dat ook aangetoond moet worden welk lid nu in de DNA overgestapt is naar een ander partij. “Niet alleen de persoon die overloopt moet je veroordelen, maar ook de persoon die accepteert”, stelde hij. De ex-VHP’er verwees naar het geval van ex-DNA-lid en voormalige NDP’er Charles Pahlad die tijdens zijn zittingsperiode als parlementariër openlijk kritiek op zijn partij leverde op grote VHP-bijeenkomsten. Gangaram Panday, die ook uit de gelederen van de VHP is overgelopen, gaf aan dat hij uit ervaring praat.
DNA-werk wordt tegengehouden
Melvin Bouva (NDP) bracht in herinnering de terugroepkwestie van Diana Pokie en Waldie Adjaiso die door omwille van hun toenmalige partij BEP tegen werden gehouden om hun werk adequaat in het parlement te kunnen uitoefenen. Hetzelfde gebeurt volgens hem nu met Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan.
Staatsordening wordt aan diggelen geslagen
Patricia Etnel (NPS), lid van de commissie van rapporteurs, vindt dat de staatsordening met deze wetswijziging aan diggelen worden geslagen. Als alle politieke partijen het parlement voor het gerecht slepen vanwege het feit dat zij de staatsordening aan diggelen hebben geslagen, wat zal het antwoord dan zijn van de initiatiefnemers? “De democratie van Suriname kent politieke partijen en geen individuen. Ik verwijs naar de wet van 2005. Die wet is duidelijk”, stelde Etnel.
FR

error: Kopiëren mag niet!