Ondernemerschap en banen in gevaar door stijgende criminaliteit

Steven Mc Andrew van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) denkt dat er iets grondig mis is met de samenleving als zelfs ouderen nu mishandeld en beroofd worden. Hij noemt de situatie van de stijgende en verhardende criminaliteit waarbij steeds meer burgers maar ook ondernemers het doelwit lijken te zijn, zorgwekkend. “De VSB maakt zich zeer bezorgd over deze trend. Zoals altijd zijn wij bereid om hierover te praten, maar tot op dit moment zij wij niet uitgenodigd door het ministerie om te praten over de stijgende criminaliteit”, zegt Mc Andrew. Hij begrijpt dat de financiële middelen schaars zijn, zoals de minister van Juspol heeft aangegeven, maar meent dat het minimale voor niet alleen ondernemers, maar alle burgers op het stuk van veiligheid, gegarandeerd moet zijn. Op de vraag hoe ondernemers zichzelf nu moeten gaan beschermen legt Mc Andrew uit dat dit niet zo eenvoudig is. Volgens hem gaat men er vaak van uit dat ondernemers zich van alles kunnen permitteren en zwemmen in geld, maar feit is dat er ondernemers in soorten zijn en heel veel van hen zijn gewoon kleine ondernemers. Deze kleine ondernemers trachten op een eerlijke manier zichzelf op te bouwen en zichzelf beschermen is niet zo gedaan. Dit is de reden dat de ondernemers volgens hem toch wel bij elkaar zouden moeten komen om de criminaliteit diepgaand te bespreken. “Zeker de winkeliers zijn nu een lopend schietschijf”, zegt Mc Andrew. Dit is volgens hem momenteel de meest kwetsbare groep. “We zullen toch wel de koppen bij elkaar moeten steken om te kijken hoe wij met deze situatie omgaan.” Heel veel winkels sluiten nu vanwege niet alleen de criminaliteit maar ook andere factoren. Al deze factoren kunnen leiden tot het wegtrekken van zakenlui. “We kunnen ons niet permitteren om ondernemers te verliezen want elk verlies van een ondernemer betekent ook het verlies van een of meerdere arbeidsplaatsen. Suriname kan dat op dit moment slecht gebruiken”, aldus Mc Andrew.

error: Kopiëren mag niet!