Ahmadiyya Moslim Gemeenschap houdt internationale moslim conventie

3Ahmadiyya Moslim Gemeenschap houdt  (2)De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname bestaat in 2016 zestig jaar en houdt van 26 tot en met 28 augustus een internationale conventie. De voorzitter van de organisatie, mr. Samseerali Sheikh Alibaks, heeft op vrijdag 12 augustus tijdens een bezoek aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken de bewindsman uitgenodigd om de bijeenkomst toe te spreken. Minister Noersalim heeft zijn aanwezigheid bevestigd.
Volgens Alibaks spelen religieuze organisaties een belangrijke rol in de samenleving en dragen ze bij tot saamhorigheid, rust en vrede. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft vestigingen in verschillende landen en telt wereldwijd meer dan 3,5 miljoen aanhangers. Jaarlijks houdt de organisatie een driedaagse bijeenkomst in Engeland, waar het hoofdkwartier zetelt. Daarna worden in verschillende landen conventies gehouden om informatie met elkaar uit te wisselen. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft ook een niet-gouvernementele tak, genaamd Humanity First. Toen in 2006 het binnenland van Suriname te kampen had met wateroverlast, bood deze organisatie ook hulp aan.
In dit verband is aan minister Noersalim ook gevraagd aan te geven op welke wijze de organisatie nu haar bijdrage kan leveren tot welzijn van ons land.
Voor minister Noersalim zijn religieuze organisaties belangrijk bij het koesteren en opkrikken van waarden en normen. “De overheid kan het niet alleen, daarom wordt in het Ontwikkelingsplan gesproken over public private partnerships. De afdeling Religieuze Aangelegenheden van het ministerie heeft verschillende strategieën bedacht om samen met religieuze organisaties te werken aan een betere samenleving met morele waarden en normen. Er zijn zoveel issues waarin religieuze organisaties een rol kunnen spelen. Ik noem bijvoorbeeld de prestaties van jongens op school en criminaliteit. Vanuit het Bureau Gender Aangelegenheden zijn religieuze leiders ook getraind in het herkennen van huiselijk geweld en de begeleiding daarvan. We hebben nu een database met alle religieuze organisaties en willen op hoogtijdagen ondersteuning geven. Het belangrijkste is teruggaan naar de basis, namelijk het opkrikken van morele waarden en normen,” aldus minister Noersalim.

error: Kopiëren mag niet!