Jhauw: “God zal Krijgsraad bijstaan”

‘De leden van de Krijgsraad die zich vandaag verder zullen buigen over de verdere voortzetting van het 8 decemberstrafproces, hoeven voor niets te vrezen. Het is God die gewild heeft dat deze zaak niet verborgen bleef en het is Hij die ervoor zal zorgen dat deze zaak normaal zal worden voortgezet. Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te vorsen. Als Bouterse de eer van God wil hebben, moet hij de zaak normaal voortgang laten vinden.” Dit zegt Ramsoender Jhauw, eigenaar van Surishopping en voorzitter van de Partij voor Integriteit, Nationale motivatie en Gelijke kansen (Ping), aan Dagblad Suriname. De politicus zegt dat hij de verwachting heeft dat de Krijgsraad uiteindelijk een weg zal vinden om de zoveelste stopzetting van deze rechtszaak te omzeilen. “De rechters moeten moed en durf hebben. God zegt tegen de rechters: ‘Vrees niet, ik ben met jou. Wees zeer sterk en moedig’.” Volgens de Ping-voorzitter heeft de president samen met zijn regering meerdere malen ervoor gezorgd dat de rechterlijke macht steeds wordt weerhouden haar werk op de juiste manier te doen. “De toepassing van artikel 148 van de gronndwet is een voorbeeld hiervan. Dit, terwijl de president, die zelf een christen is en betaalde geestelijken heeft om hem over het goede te adviseren, steeds ervoor kiest om wet en recht, die volgens de Bijbel te allen tijde geëerbiedigd moeten worden, te vertrappen.”
Advocaten zullen reageren op resolutie president
De Krijgsraad zal vandaag antwoord worden gegeven op de vraag van het Openbaar Ministerie om het 8 decemberstrafproces te beëindigen. De Krijgsraad had op 9 juni besloten dat auditeur-militair Roy Elgin op 30 juni moest rekwireren. Tijdens de voortzetting van het 8 decemberstrafproces heeft Elgin te kennen gegeven dat de procureur-generaal bij resolutie van de regering de opdracht heeft gegeven om het proces te beëindigen. De pg heeft een brief gericht aan de Krijgsraad waarin hij de visie van de rechtbank vraagt over het bevel van president Desi Bouterse, die als persoon hoofdverdachte is in deze zaak. Vanuit de zijde van de Krijgsraad werd benadrukt dat de brief gericht was aan het OM en niet de Krijgsraad. Vandaag zullen de advocaten de gelegenheid krijgen om te reageren op het verzoek van de vervolging. Hierna zal de Krijgsraad beslissen over het strafproces wel of niet zal worden voortgezet.
FR

error: Kopiëren mag niet!