Overgangsnormen Avond Havo niet veranderd

Het bericht verschenen in Dagblad Suriname van 28 juli 2016 betreffende de overgangsnormen op Avond Havo berusten volgens directeur Ashwin Joella niet op waarheid. De Havo-directeur bericht dat er geen wijzigingen zijn aangebracht in de overgangsnormen. De normen zijn jaren terug vastgesteld en deze zijn nog steeds van kracht. Bij de vaststelling van de overgang wordt gebruik gemaakt van deze normen en studenten dienen zich daaraan te houden. Het Avond Havo hanteert min of meer dezelfde normen, welke op de dagscholen van het Havo gelden.  
 
De overgangsnormen nog steeds hetzelfde 
Directeur Joella geeft aan niet te weten waarom de studenten aangegeven hebben dat de normering anders zou zijn en wilde verduidelijken dat dezelfde overgangsnormen nog steeds van kracht zijn als vanouds. Een student van het vierde leerjaar is bevorderd indien het totaal aantal strafpunten 6 of minder bedraagt, waarbij er geen eindcijfer kleiner dan 6 mag zijn. De studenten moeten minimaal 35 of 36 punten hebben behaald. Een student van het vierde leerjaar komt in aanmerking voor herkansing als het totaal aantal strafpunten 7 of minder bedraagt. De student moet verder minimaal 34 punten hebben behaald. 
 
Een student van het vijfde leerjaar is bevorderd indien het totaal aantal strafpunten 5 of minder bedraagt, waarbij er geen eindcijfer kleiner dan 3 mag zijn. De studenten moeten minimaal 35 of 36 punten hebben behaald. Een student van het vijfde leerjaar komt in aanmerking voor herkansing als het totaal aantal strafpunten 6 of minder bedraagt. De student moet verder minimaal 34 punten hebben behaald. Het vermoeden bestaat dat een student het schooljaar over moet doen en daarom zaken naar voren heeft gebracht, welke niet op waarheid berusten. “Verder is er in het bericht ook iets aangehaald over oude structuur en nieuwe modules. Ook dat klopt totaal niet”, zegt de directeur. In de afgelopen periode zijn er geen vernieuwingen doorgevoerd op het Avond Havo en in het bijzonder het Havo-onderwijs. Er zijn ook geen nieuwe vakken ingevoerd of andere zaken. Het Avond Havo telt nog steeds een vierde, vijfde en zesde leerjaar, verdeeld over 2 semesters per schooljaar. 

error: Kopiëren mag niet!