Actiecomité: “Verzelfstandiging particuliere bussector is nieuwe ontwikkelingsvisie”

Door de economische, sociale, technische en politieke veranderingen in de maatschappij is er behoefte aan een nieuwe ontwikkelingsvisie. De Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders wil richting geven aan de doorontwikkeling en het beheer van het openbaar vervoer om een goede economische bereikbaarheid te borgen. Naar aanleiding van de ontwikkelingen wat zich heeft afgespeeld de afgelopen maanden en jaren binnen de particuliere bussector, is het volgens de beweging al overduidelijk dat er geen ontwikkelingsvisie bestaat. “Wij van het Actiecomité garanderen bij deze dat bij verzelfstandiging een nieuwe ontwikkelingsvisie en een modern ontwikkelingstrend ingezet zullen worden. De politiek dient haar verantwoordelijkheid te kennen en zich te blijven bemoeien met het vervullen van een faciliterende rol naar de gemeenschap toe”, zegt Suraj Sahadew-Lall, trekker van de beweging.
Met de introductie van de brandstofcompensatie en nu deels subsidie probeert de politiek volgens het comité nu haar intrede volledig te krijgen in de particuliere bussector. Dit keurt men als ondernemers af. “De politiek probeert nu haar linie te overschrijden en deze zal in nadeel van de algehele Surinaamse gemeenschap werken”, stelt Sahadew-Lall.
Het Actiecomité is voorstander van efficiënte beleidsontwikkeling, o.a. als het gaat om orde, versterking, verbetering, modernisering en verandering. Wanneer er geen langetermijnvisie gepresenteerd kan worden voor de ontwikkeling van de bussector en men o.a. compensatie en subsidie behoudt, wenst men liever af te stappen van het huidige incomplete ontwikkelingsmodel. “Bij deze gaan wij als ondernemers nu zelf de ontwikkelingsmodellen presenteren en als de president in zijn regeringsverklaring heeft geciteerd dat hij voorstander is om de ‘nationale economie’ te versterken, zal hij daartoe in alle gelegenheid worden gesteld om zich te profileren als de staatsman van Suriname, mede dankzij de bushouders. De ontwikkelingsmodellen zullen gebaseerd zijn op investeringen, financieringen en organisatieontwikkeling.
Om zo het Surinaams openbaar vervoer duurzaam te laten functioneren, is een robuust en flexibel verkeers- en vervoersysteem volgens de actiegroep van levensbelang. Dit zal de Surinaamse burger meer flexibiliteit en keuzen om activiteiten te ontplooien, kunnen aanbieden. Het zal de aantrekkingskracht vergroten van het stedelijk gebied als vestigingsplaats voor burgers, voorzieningen en bedrijven. Verder dient het model een serieus alternatief te bieden op drukke tijden en zwaarbelaste verbindingen. Tenslotte garandeert het een schoon en efficiënt alternatief in drukke verblijfsgebieden. “Om deze functies te bewerkstelligen, zal de nieuwe visie moeten resulteren om het openbaar vervoer de komende decennia te vernieuwen, verbeteren en uit te breiden”, aldus Sahadew-Lall.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!