Aandeelhouders vergadering Hakrinbank verdaagd

Aandeelhouders niet eens met terugtreden van 3 overheidscommissarissen

De jaarlijkse AVA van de Hakrinbank N.V. over het boekjaar 2015, welke op dinsdag 16 juli is gehouden is verdaagd naar een nader te bepalen datum.
Op de AVA werden het verslag van de directie en RvC goedgekeurd evenals het dividendvoorstel voor 2015. Uitbetaling van het slotdividend vindt vanaf vrijdag 5 augustus plaats. Ook het toekomstig kapitaal- en dividendbeleid van de bank werd goedgekeurd door de aandeelhouders. Bij de behandeling van agendapunt 7 “Herbenoeming en benoeming commissarissen” werden er door de aandeelhouders vele vragen gesteld over de reden van het terugtreden van 3 overheidscommissarissen die nog niet aan de beurt van aftreden waren. Er waren gerede twijfels omtrent de gevolgde procedure bij de voordracht. Met name een kennelijk onjuiste missive van de
Raad van Ministers, getekend door Vice President, Ashwin Adhin, riep vele vragen op. Het is nl. de bevoegdheid van de AVA om commissarissen te ontslaan of te benoemen en niet van de Raad van Ministers. Gezien de onduidelijkheden met juridische risico’s, werd na 2 schorsingen en overleg met de vertegenwoordiger van de grootaandeelhouder, besloten de AVA te verdagen naar een nader te bepalen datum. De directie verwacht dat na goed overleg de vergadering kan worden hervat.

error: Kopiëren mag niet!