NH-directeur: “EBS moet instructies minister opvolgen”

Dave Abeleven
Dave Abeleven
De juni-rekeningen van de NV Energiebedrijven Suriname zijn opgemaakt conform de missive van 1 mei 2016. Het staffelmodel wordt toegepast vanaf de juli rekening, conform het presidentieel besluit uitgebracht in juli 2016. Daar zijn er vooralsnog geen onduidelijkheden over. Echter zijn er klanten die nog in het donker tasten over de verrekening van de torenhoge rekeningen die zij in de maand juni hebben moeten betalen. Dagblad Suriname verneemt dat de EBS vanuit de overheid nog geen officiële instructies heeft gehad. Aan klanten van het bedrijf die vragen naar informatie op dit punt, wordt gezegd dat zodra er instructies komen in verband met de juni-rekening deze tijdig zullen worden doorgecommuniceerd vanuit de EBS.
Volgens Dave Abeleven, directeur Natuurlijke Hulpbronnen, is er een onderhoud geweest tussen de minister en de president-commissaris van de EBS over de zaken die onlangs aan het parlement zijn medegedeeld. Het lag vervolgens in de bedoeling dat de president commissaris instructies van de minister zou doorgeleiden naar het bedrijf om in uitvoering te doen treden. De minister zei onlangs in het parlement dat de hoge rekeningen van juni, in de daarop volgende twee maanden zullen worden verrekend. Abeleven stelt dat er daarvan niet kan worden afgeweken en de leiding van het bedrijf de instructies moet opvolgen. Natuurlijk is ook van belang de volgende maanden en de rekeningen die volgen in de maand september. Daartoe waren er in het begin van de discussie rond de tariefsverhogingen al concrete besluiten genomen door de regering. De minister heeft onlangs een brief gericht aan de leiding van Suralco om de energietarieven te bespreken. Volgens Abeleven zal pas na de onderhandeling met Suralco kunnen worden vastgesteld welke de volgende stappen zullen zijn in het kader van de energietarieven.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!