Breeveld loopt weg bij aanname Stabilisatie- en Herstelplan

DOE- parlementariër Carl Breeveld is vrijdag weggelopen bij de aanname van het Stabilisatie- en Herstelplan. Het plan is via een motie ingediend door de coalitie en is met algemene 30 stemmen aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA). Breeveld gaf als stemmotivatie aan dat er fouten zijn gemaakt, vooral in de vorige regeringsperiode en die moeten worden toegegeven. “Ook ik maak fouten, maar laat zien welke fouten gemaakt zijn en dat je bereid bent die te corrigeren. Ik geef de regering het voordeel van de twijfel en natuurlijk waartoe wordt opgeroepen, daar zal ik zondermeer achter staan. Helaas zal ik mij onthouden van stemming”, stelde de DOE-topman. Hierna liep hij de vergaderzaal uit. De partij van Breeveld is een week terug uit de coalitie getrapt door president Desi Bouterse. Het staatshoofd had genoeg van de interne perikelen binnen de partij en vond het ook niet fatsoenlijk dat Breeveld interne zaken tussen de DOE en hem als president in de media gooide. Zaken verergerden toen Regilio Dodson, die oorspronkelijk door de DOE voorgedragen was om de ministerspost op Natuurlijke Hulpbronnen in te vullen, na eerst te hebben aangegeven ‘uit egards voor zijn partij’ afstand te doen van zijn post, uiteindelijk in ‘’s landsbelang’ besloot toch aan te blijven op NH.
Oppositie ook weggelopen
Naast Breeveld zijn ook de parlementariërs van de oppositiepartijen VHP, NPS, PL en Abop weggelopen bij de stemming. Asiskumar Gajadien (VHP) voerde aan dat informatie in de motie was opgenomen die niet op waarheid berust. De politicus verduidelijkt tegenover Dagblad Suriname dat de motie verworpen is, omdat in de moties zaken zijn opgenomen die niet kloppen. Een van deze is dat het plan voldoende monetaire maatregelen betreft om de monetaire situatie op termijn te verbeteren en concrete maatregelen betreft om de crisis te beheersen en te beginnen met een transformatieproces van de economie, welke decennialang niet heeft plaatsgevonden. “Daar kan je niet achter staan”, aldus de VHP’er. Anderzijds wordt de regering volgens Gajadien ook opgeroepen om de criminaliteit aan te pakken en om voorzieningen te treffen om de sociaal zwakkeren in de samenleving op te vangen, daar waar nodig te ondersteunen om deze moeilijke tijden te overbruggen. “Als tot iets opgeroepen wordt, waar wij ook als oppositie achter staan, kan je zo een motie moeilijk verwerpen”, zegt de politicus. Gajadien benadrukt dat dit de uiteindelijke reden is dat de oppositie zich heeft onthouden van stemming bij deze motie.

Slechts één motie oppositie aangenomen

De gezamenlijke oppositie heeft donderdag een viertal moties ingediend. Van de vier moties is volgens Gajadien slechts één met algemene stemmen aangenomen. Het gaat om de bescherming van de sociale zekerheden, zoals de basiszorg en pensioenuitkering. Volgens de andere motie moet de overheid niet alleen de achterstanden in betaling aan ondernemers inlopen, maar ook erop letten dat betrokken ondernemers daarbij niet worden benadeeld door de devaluaties van de SRD. De te betalen bedragen moeten gecorrigeerd worden met een adequate koerscompensatie. De aanpak van corruptie is ook een motie van de oppositie. De regering moet concrete stappen zetten en serieuze acties ondernemen ter voorkoming van corruptie en de procureur- generaal vragen om de bekende gevallen van aanneembare corruptie te doen onderzoeken en eventueel te vervolgen en terug te vorderen de bedragen waarmee de Staat is benadeeld. Opmerkelijk is dat Breeveld ook voor deze twee moties heeft gestemd. Verder roept de oppositie in een andere motie op om ook maatregelen te treffen die leiden tot vrijstelling voor het betalen van de dividendbelasting voor alle ondernemingen, conform de regeling voor de grote multinationals werkzaam in ons land, zodat ondernemingen worden gestimuleerd en in de positie gebracht voor behoud van arbeidsplaatsen en productie. Al deze drie moties werden verworpen.
Suriname heeft nog een kans
Rossellie Cotino (NDP) zei namens de coalitie dat Suriname nog een kans heeft met dit plan. Zij voerde aan dat in nauw overleg met het parlement het plan uitgevoerd moet worden. Vicepresident Ashwin Adhin zei dat een uitdagende periode wordt tegemoet gegaan. De opmerkingen die gemaakt zijn in De Nationale Assemblee worden serieus genomen. Daarom heeft de regering een nota van wijziging ingediend.
FR

error: Kopiëren mag niet!