Leerlingen willen dat minister Peneux met handen van Imeao afblijft

Leerlingen willen dat minister Peneux met handen van IMEAO  afblijft (3)
Leerlingen willen dat minister Peneux met handen van IMEAO  afblijft (4)
Leerlingen willen dat minister Peneux met handen van IMEAO  afblijft (1)
Leerlingen willen dat minister Peneux met handen van IMEAO  afblijft (2)Dinsdagmorgen hebben scholieren en docenten van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao) een protestactie gevoerd bij het hoofdkantoor van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Zowel de schooldirectie, de leerkrachten als de leerlingen van de 6 Imeao-scholen zijn oneens over het besluit van minister Robert Peneux om een reorganisatie in te voeren op de diverse Imeao-scholen. De groepen arriveerden gisteren vroeg en gaven de minister onomwonden aan te willen dat zaken teruggedraaid worden. Wilgo Valies, voorzitter van de stuurgroep Herstructurering Imeao en woordvoerder van de groep, gaf aan dat de minister niet zonder overleg een aantal niveaus kan weghalen, omdat dit ervoor kan zorgen dat studenten minder keuzes zullen hebben. Volgens hem zijn er 3 niveaus en 5 richtingen binnen het Imeao-onderwijs. De minister wil daarvan niveau 2 en 3 weghalen. Ook is vanuit het ministerie vernomen dat Imeao 5, dat vorig jaar is opgericht, over een jaar gesloten wordt. Volgens Valies neemt de minister al deze besluiten zonder overleg te plegen met de stuurgroep belast met monitoring van de herstructureringsprogramma van Imeao, zonder de directeuren en zonder inspraak van de leerkrachten. “Dat gaan wij niet accepteren”, stelt hij. “Het ministerie is niet van de minister, maar van ons allen”, zei Valies, doelend op de leerkrachten en leerlingen. “Hij is slechts de dienaar, een ambtenaar die ons moet dienen.” De minister werd vervolgens opgeroepen naar buiten te komen om de brief in ontvangst te nemen, waarin de groep haar grieven had verwoord. Er werd resoluut aangegeven dat, indien de minister niet naar buiten zou komen, de groep dan maar naar binnen zou gaan. Volgens Valies wil men dat de minister, voordat hij een besluit neemt, eerst overleg pleegt met alle actoren, ook met het Imeao.

Het is niet de bedoeling zaken dictatoriaal door te voeren

De minister gaf aan dat wanneer er op het Imeao een structureringsplan is doorgevoerd, het betekent dat wanneer zaken uiteindelijk zijn uitgewerkt, men open moet staan voor beide partijen voor overleg. “Het is geenszins mijn bedoeling om zaken op te leggen of dictatoriaal door te voeren op de Imeao-scholen.” Volgens de Onderwijsminister heeft het Bureau Voortgezet Onderwijs (BVO) een brief gestuurd naar alle Imeao-directeuren om een aantal zaken in de reorganisatie uit te leggen. In deze brief van 13 juli 2016 is nimmer aangegeven dat niveau 3 op de Imeao-scholen niet door zal gaan. Statistieken geven volgens minister Peneux aan hoeveel leerlingen er per niveau en per beroepsgroep zijn. Er is toen met overleg met het BVO en Inspectie Voortgezet Onderwijs Senioren de opdracht geven om dit reorganisatieplan samen met de Imeao-directeuren voor te leggen aan de leerlingen. Het lag in de bedoeling te delibereren en te kijken waar de modificaties zijn. De minister verduidelijkte dat op geen enkele wijze studenten die op het Imeao (1-4) zitten, zullen worden afgeschreven vanwege de reorganisatie. Dit reorganisatieplan gaat in voor de nieuwe groep studenten.
De minister moet geen zaken weergeven die niet waar zijn
De sfeer raakte zeer verhit, omdat Valies van mening was dat de minister geen zaken moet weergeven die niet waar zijn. Valies was ook van mening dat de minister geen overleg heeft gepleegd met de stuurgroep, die de herstructurering monitort. De minister stelde op zijn beurt niet verplicht te zijn met de stuurgroep te praten, omdat het ministerie op beleidsniveau beslissingsbevoegdheid geniet en niet de stuurgroep. Uiteindelijk kon de minister zich niet terugvinden in de manier waarop het gesprek verliep en trok hij zich met zijn gevolg terug. De groep leerlingen en leraren van de Imeao verlieten het terrein van het ministerie en vervolgden hun weg naar De Nationale Assemblee om deze zaak voor te leggen aan assembleevoorzitter Jennifer Geerling-Simons. De DNA-voorzitter hoorde de groep aan en gaf aan dat deze zaak in het parlement voorgelegd zal worden aan de parlementaire commissie Onderwijs.

error: Kopiëren mag niet!