NH wil zich inzetten voor beter beheer van ‘s lands rijkdommen

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regillio Dodson, wil zich inzetten voor de implementatie van een delfstoffeninstituut voor een beter beheer van de rijkdommen van het land. Ook het verhogen van de transparantie door het in het leven roepen van een Suriname Extractive Industry Transparency Institute (SEITI) is op zijn lijst van prioriteiten. Daarbij zullen energie- en waterlevering ook de nodige aandacht krijgen. Het uitvoeringsplan voor het opzetten en instellen van een delfstoffeninstituut zal de eerste stap zijn, zodat Suriname haar natuurlijke bronnen goed kan beheren. Op 19 november 2015 werd er een workshop gehouden met betrekking tot Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). EITI is een standaard die landen ter beschikking hebben ter bevordering van goed bestuur en goed beheer van inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen (de zogenaamde winning industrieën waaronder olie, gas en mijnbouw). Tijdens de workshop zijn diverse inleiders uit Trinidad and Tobago ingegaan op de voordelen van het EITI-proces, en op de ervaringen in Trinidad & Tobago. Verder is gesproken over de economische en sociale gevolgen van de zogeheten ‘resource curse’ en de algemene en technische aspecten van de ‘Extractive Industries Transparency Initiative’, een vrijwillig initiatief waar steeds meer landen zich aan committeren. De workshop was bestemd voor wetenschappers, studenten, technische staf van ministeries, bedrijven, ngo’s en organisaties in de private sector.
De Geologische Mijnbouwkundige Dienst en het Bauxiet Instituut Suriname hebben in de loop der jaren goed werk verricht met de middelen waarover ze beschikten. Intussen is de ontwikkeling in versneld tempo verder gegaan, waarbij het een vereiste is dat er een instituut komt dat goed onderzoek kan doen met behulp van aan de tijd aangepaste moderne apparatuur. Voor het ontwikkelen van de mijnbouwsector zijn er een paar ingrijpende maatregelen nodig volgens de minister. De minister is bereid de rol van hoofdverantwoordelijke op zich te nemen voor implementatie van de EITI-standaarden. In het kader van de voorbereiding op de EITI-kandidaat status van Suriname zal het ministerie een aantal activiteiten moeten organiseren, zoals het publiekelijk bekendmaken van het voornemen van Suriname om EITI-standaarden te implementeren en het brede publiek, in het bijzonder dat deel dat betrokken is bij de activiteiten in de “Extractieve Sector”, te informeren over EITI. De mijnbouwsector moet een push krijgen, waarbij Suriname meer uit die sector zal moeten halen. Aldus BIS Info in haar eerste uitgave voor 2016.

error: Kopiëren mag niet!