Rusland: “Studenten nu dupe wanbeleid regering”

Inschrijfgeld bachelor-opleiding Adekus gesteld op SRD 1.000
NPS-fractieleider Gregory Rusland zegt aan Dagblad Suriname dat studenten door de abrupte verhoging van de school- en materiaalkosten nu juist dupe zijn geworden van het wanbeleid, dat de regering in de afgelopen periode heeft gevoerd. Hij roept de regering op om de zaken terug te draaien, zodat mensen op een goede manier de gelegenheid krijgen om de school te bezoeken. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onthulde donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) dat het inschrijfgeld voor een bachelor-opleiding op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) voor het komend schooljaar wordt vastgesteld op SRD 1.000. Donderdag is volgens hem de beslissing genomen dat voor de openbare lagere scholen en het kleuteronderwijs de materiaalkosten zijn vastgesteld op SRD 35.
Het Fibos heeft volgens Peneux aangegeven dat zij voor de materiaalkosten een bedrag van SRD 65 zullen hanteren voor het basisonderwijs. Het verschil ligt volgens hem in het feit dat bij bijzondere instellingen ook andere kosten gedekt moeten worden. Het gaat om de elektriciteitskosten, reparatie van gebouwen, salarissen van de bewaking en personeel die zelf worden aangetrokken, exploitatiekosten voor trainingen en additionele trainingen aan leerkrachten. Rusland is niet blij met de manier waarop de regering van kosteloze en lage schoolkosten nu naar een totaal ander systeem is overgestapt. “Wij moeten rekening houden met vooral de sociaal zwakkeren, maar ook de vroegere middenklasse. Als je één kind hebt, valt het soms nog mee. Maar als je meerdere kinderen hebt die naar school moeten gaan, dan kom je in grote problemen met alle gevolgen van dien waar kinderen de scholen niet meer zullen kunnen bezoeken. Dat is niet hoe wij Suriname kennen. In Suriname willen wij hebben dat onze kinderen naar school kunnen gaan en als het kan, met zo weinig mogelijke kosten”, aldus de NPS-topman.
Mulo wordt SRD 70, lbo wordt SRD 75
De bewindsman benadrukte dat de Raad van Ministers ook beslist heeft dat de materiaalkosten voor mulo en de lbo-scholen gesteld zullen worden op respectievelijk SRD 70 en SRD 75. Op dagbasis zijn deze bedragen volgens de bewindsman zo laag, dat je zou kunnen zeggen dat deze bedragen niet eens de waarde zou kunnen dekken van een ‘toffee’. Het inschrijfgeld voor het voortgezet onderwijs op seniorenniveau (vos) blijft voor het komende schooljaar op SRD 250. Vorig schooljaar zijn de tarieven verhoogd van SRD 170 naar SRD 250. Voor ouders die twee of meer kinderen hebben op het vos-niveau, geldt een aflossingsregeling van maximaal drie termijnen. Dit dient in overleg met de schoolleiding te gebeuren. Op het IOL zal een bedrag van SRD 850 moeten worden neergeteld, terwijl voor de opleiding PG-extern het inschrijfgeld SRD 1000 is. Volgens de bewindsman zouden deze bedragen veel hoger, tussen de SRD 8.000 en SRD 9.000, uitvallen. ‘Het ministerie heeft echter gekeken naar land en volk, waardoor voor deze bedragen zijn gekozen.’

Gelden kokos- en cacao-investeringen gebruiken voor Onderwijs

Rusland benadrukt dat binnen het Stabilisatie- en Herstelprogramma er heel veel geld wordt getrokken voor vooral de kokos- en cacao-investeringen van meer dan SRD 1 miljard. Vanuit de feiten dat men niet zo snel kan komen tot de productie en de investering, weet hij dat men onder andere daar de gelden kan halen om de scholen te voorzien, zodat de kinderen wel onderwijs de komende twee tot drie jaar zullen kunnen genieten. Hij stelt voor dat de regering met een procedure komt, waarbij toch ervoor wordt gezorgd dat de kinderen de school op adequate manier kunnen bezoeken. “Hopelijk worden de problemen gaandeweg opgelost. Onderwijs en gezondheidszorg zijn geen dingen waarop je moet bezuinigen”, aldus de politicus.
Deel coalitie en regering heeft ook genoten van goedkoop en gratis onderwijs
Rusland, gewezen voorzitter van het Adekus-universiteitsbestuur, zegt dat hij in zijn periode ook zat met het probleem dat de kosten voor het draaiend houden van de universiteit in werkelijkheid veel hoger waren dan de inkomsten die werden verkregen uit de schoolgelden. “In samenspraak met de regering werd er toen toch ervoor gekozen om de studenten niet te belasten. Er werden middelen opgebracht, zodat de universiteit consequent kon worden gefinancierd.” De politicus benadrukt dat de NPS ook aan de voorgrond heeft gestaan bij de oprichting van de Adekus. Vanaf toen is er volgens hem gezorgd dat ‘al de mensen die nu praten en aangeven dat de kosten te laag zijn’ ook op die universiteit zijn geweest. “Alle coalitieleden die universitair onderwijs hebben genoten, hebben bijna niet hoeven te betalen voor onderwijs. Waarom moeten wij onze jongeren nu gaan belasten met die kosten? Geef ze ook die gelegenheid die wij hebben gehad om ervoor te zorgen dat zij dja dja uma’s en dja dja mangs kunnen worden in die samenleving”, aldus Rusland.
FR

error: Kopiëren mag niet!