‘Wij moeten bidden voor Mama Sranan’

De Nationale Commissie ter Herdenking van 40 jaar Staatskundige Onafhankelijkheid heeft in het jubileumjaar, dat loopt tot en met 25 november 2016, nog enkele activiteiten op haar schema. Een hiervan is de Nationale Gebedsweek die zal worden gehouden in de eerste week van de maand augustus, van 4 tot 9 augustus. ‘Verschillende groepen hebben na 25 november 2015 aangegeven dat wij moeten bidden voor Mama Sranan, omdat het niet goed gaat in het land. De zaak is besproken met diverse religieuze, spirituele, maatschappelijke en culturele groepen.’
‘Volgens de voorzitter van de commissie, Henk Herrenberg, was de gebedsweek aanvankelijk gepland voor het midden van het jaar, namelijk in juni 2016. Op advies van geconsulteerde Hindoe-organisaties zou volgens astrologisch uitgangspunt augustus de beste tijd zijn voor de gebedsweek. Dit komt goed uit vanwege het feit dat de Dag de Inheemsen en Javaanse Immigratie worden herdacht in deze maand.’
‘De bedoeling van deze gebedsweek is dat elke culturele of religieuze groep of organisatie op hun eigen manier bidt voor ons land. We weten dat heel wat organisaties al bidden voor ons land, maar met de gebedsweek willen wij het nationaal doen waardoor het misschien meer effect zal hebben’, geeft de voorzitter aan.
Eind juli 2016 zal er een persconferentie gehouden worden om deze kwestie nader te bespreken met de gemeenschap.

error: Kopiëren mag niet!