Inbraken op scholen vanwege achterstand betaling Onderwijs

Onlangs is in de media een artikel verschenen dat de scholen geteisterd worden door inbraken. De politie van verschillende ressorten bevestigt dat een aantal aangiften is gedaan van meerdere inbraken op scholen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is op de hoogte van de inbraken, echter reageert de minister niet naar tevredenheid van de schoolleiders. De bewakingsbedrijven aan wie de bewaking is uitbesteed, begrijpen dat de minister niet reageert op vragen van schoolleiders. Ouders van kinderen zeggen dat harde maatregelen getroffen moeten worden om de wachters te dirigeren naar de scholen. De bewakingsbedrijven vragen zich af welke maatregelen getroffen moeten worden tegen de bewakers als het ministerie een grote achterstand van betaling heeft aan de bewakingsbedrijven. ‘Al 10 maanden worden de bewakingsbedrijven en schoonmaakbedrijven in dienst van Minowc voor de gek gehouden voor de gelden dat ze nog moeten krijgen. Achterstallige bedragen van langer dan 1 jaar zijn niet uitbetaald. Bewakers lopen weg, omdat de bedrijven hun salaris niet meer langer kunnen garanderen. Gesprekken met de minister van Onderwijs, brieven naar de president, naar de assembleevoorzitter, naar de minister van Financiën, hebben tot nu toe niks opgeleverd. De bedrijven worden van het kastje naar de muur gestuurd. Ook enkele protestacties met bewakers en schoonmaaksters hebben niets opgeleverd. Enkele van de bedrijven zijn zelfs failliet gegaan. Andere hebben hun activiteiten elders verplaatst om de continuïteit van het bedrijfsbestaan te garanderen.’
‘In afwachting van de contracten heeft het ministerie in januari 2016 mondeling de contracten verlengd. Ondanks de koersstijging en prijsstijging van vele producten op de markt, waren de bewakingsbedrijven bereid voor hetzelfde bedrag te werken als in 2015. De rekeningen van januari 2016 tot en met april zijn reeds ingediend. Tot op heden zijn de overeenkomsten nog steeds niet opgemaakt en getekend. Ouders, schoolleiders en leerlingen zijn bezorgd over de schade op de scholen en vragen om maatregelen te nemen tegen de bewakers. De vraag van de bewakingsbedrijven is: ‘wat zouden diezelfde ouders en schoolleiders doen als ze slechts een maand geen salaris zouden ontvangen?’.’ De bewakings- en schoonmaakbedrijven denken dat de schade nog groter zal worden en de schoollokalen en toiletten niet schoongemaakt zullen worden als er niet gauw zaken op orde worden gebracht.

error: Kopiëren mag niet!