Viren Ajodhia: “Men is heel goed in juridische analyses, maar niet in economische”

Energiedeskundige Viren Ajodhia
Energiedeskundige Viren Ajodhia
Aanpassing structuur is geen aanpassing tarieven
Onlangs deelde de president zijn bezorgdheid over de effecten van de eerste fase van de tariefaanpassingen. Echter zijn critici de mening toegedaan dat de mogelijke desastreuze gevolgen al eerder bekend waren bij de president. Dat bleek ook voor de eerste protestmanifestatie van de vakbeweging. Een dag voor de protestmanifestatie kondigde de president een aanhouding van de verhoging van de energietarieven aan. Om het vervolgens weer door te laten gaan. Gesteld werd dat deze handeling concreet bedoeld was om de protestactie te verstoren, gezien de president ervan bewust was dat de verhoging van energietarieven de ontevredenheid bij het volk vergroot. Momenteel wordt er een andere structuur gehanteerd bij het berekenen van de energietarieven. Benadrukt moet worden dat de aanpassing van de structuur geen aanpassing betekent van de tarieven. De tarieven zijn dezelfde gebleven. Er komt wel een verlichting voor de huishoudens in de factuurmaand juli. Het is nog niet duidelijk hoe het staat met de toekomst van dit systeem.
President noemt tarief over juli een cadeau
Op de persconferentie gisteren waagde de president het zelfs om de tegemoetkoming “een cadeau” te noemen. Iemand die 1100 kwH gebruikt en eerder een rekening van SRD 1456 heeft gehad, zal over de factuurmaand een rekening van ongeveer SRD 768 krijgen. Volgens het staffelmodel dat in mei nog werd gehanteerd, betaalde zo een gebruiker nog SRD 400. Het ontgaat de burger op dat moment dan ook ten enenmale waar het cadeau verborgen zit.
Beleid over 2e en 3e fase verhoging nog niet bekend
Er is eerder door de regering aangekondigd dat in september 2016 en januari 2017 respectievelijk de tweede en derde fase van de tariefsaanpassingen zal plaatsvinden. De president kon gisteren tijdens zijn persconferentie niet concreet aangeven wat het beleid op dit stuk precies zal worden. Hij kijkt nog uit naar voorstellen om een besluit te nemen. Indien de regering een bepaald beleid ontwikkelt, zou men zich aan haar beleid en doelstellingen dienen te houden en daarnaartoe te werken. Op dit moment heeft het er heel veel van dat de regering duidelijk paniekvoetbal speelt. Deze mening is ook energiedeskundige Viren Ajodhia toegedaan.
“De regering heeft duidelijk gekozen voor de IMF-route. De IMF-route zegt: geen subsidies. Als men daar bewust voor heeft gekozen, moest men kunnen inschatten dat de ontevredenheid er zou zijn. Het was niet ingewikkeld om uit te rekenen wat de nieuwe rekeningen zouden zijn. Als men nu terugkrabbelt als overheid, en de volgende verhogingen niet in acht neemt, vraag ik me af of men dit niet had kunnen voorzien. Waarom creëert men een chaos door zo een besluit uit te voeren, dat al gedoemd was om te mislukken”, stelt Ajodhia.
Indien de regering er nu voor kiest om de tarieven niet verder te verhogen, betekent het de facto dat de IMF-deal terzijde geschoven wordt. De grote vraag die hieruit voortvloeit, is wat de consequentie hiervan zal zijn voor de staat, die al een eerste tranche van US$ 80 miljoen heeft ontvangen. IMF zal in ieder geval safeguards hebben ingebouwd bij het verstrekken van de eerste tranche en hebben voorzien in de mogelijkheid van het afzien van verdere samenwerking met Suriname. Volgens Ajodhia is IMF niet het ministerie van Sociale Zaken. “Als je nu stopt met IMF, zal IMF zeggen om het geld terug te geven. Deze regering is momenteel in een verliessituatie. Wel of niet doorgaan met het IMF, doet de ellende die zij veroorzaken niet verdwijnen”, stelt de deskundige. Als men doorgaat met IMF moet men de energietarieven verhogen en als men stopt, moet men het geld terugbetalen. Deze verlieslatende situatie komt volgens Ajodhia door de kwalificaties van de bewindslieden. “Men is heel goed in de juridische analyses, maar niet in de economische. Ik denk niet dat het volk zit te wachten op het wel of niet doorgaan van een rechtszaak. De economische nood die heerst, zal meer prioriteit moeten genieten. Het lijkt alsof men bezig is met andere zaken die het volk niet ten goede komen”, aldus Ajodhia.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!