‘Indien mensen zich gestoord voelen, laten ze bij zichzelf te rade gaan’

‘Indien mensen zich gestoord voelen, laten ze bij zichzelf te rade gaan.’ Dit is de boodschap die president Desi Bouterse heeft voor de oppositiepartijen die onlangs middels een brief kenbaar hebben gemaakt dat zij zich vernederd voelen door uitspraken die het staatshoofd onlangs heeft gedaan op de 37ste Caricom Staatshoofdenvergadering in Guyana. Volgens het staatshoofd zou de oppositie het land destabiliseren en misbruik maken van de economische situatie in het land. Bij de toepassing van artikel 148 grondwet, is de grondwet volgens Bouterse als basis geweest.
Vandaar dat niet alleen gemeend is om deze kwestie in Caricom te bespreken, maar ook met alle ambassades in Suriname te informeren over wat de zaak precies is, hoe deze zich ontwikkelt en waarom de toepassing van artikel 148 grondwet nodig was. “De belangrijkste vraag van de ambassades was: bent u binnen wet en regelgeving? Het antwoord was ronduit ja”, zei het staatshoofd. Ook Ernesto Samper, de secretaris-generaal van Unasur, werd over deze kwestie ingelicht. Ook hij had volgens Bouterse geen problemen, zolang deze binnen de perken van wet en regelgeving viel. Wat de OAS betreft, zal nog een missie uitgenodigd moeten worden om haar informatie uit de eerste hand te geven. Bouterse benadrukte dat hij voorstander en voorvechter is van een zone van vrede op het zuidelijk halfrond. Volgens hem zijn er behoorlijk landen in de wereld die als voorbeeld dienen waar zaken niet op de juiste wijze worden aangepakt, met alle gevolgen van dien voor die landen en de burgers van die landen. Dit deel van Zuid-Amerika moet echter gevrijwaard worden hiervan.
Samenleving heeft recht op juiste informatie
Ondertussen hebben de oppositieparlementariërs Asiskumar Gajadien, Dew Sharman, Krishna Mathoera, Riad Nurmohamed, Jitendra Kalloe, Mahinder Jogi, Marinus Bee, Edward Belfort, Ingrid Karta-Bink en Patricia Etnel krachtens artikel 29 van het Reglement van Orde aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gevraagd om een openbare vergadering uit te schrijven met als agendapunt: “Het bespreken van de uitspraken van de president van de Republiek Suriname betreffende de destabilisatie door de oppositie op de recent gehouden Caricom Staatshoofdenbijeenkomst te Georgetown, Guyana”. De Nationale Assemblee en de samenleving dienen volgens de parlementariërs tijdig en afdoend geïnformeerd te worden over hetgeen de president in de Caricomvergadering heeft gezegd over de oppositionele partijen, die geen enkele inspanning nalaten om Suriname te destabiliseren en dat ze daarbij justitiële mechanismen gebruiken om onrust te scheppen binnen de samenleving. De samenleving heeft volgens hun recht op juiste informatie met betrekking tot deze uitspraken van de president en of de door de president verschafte informatie op waarheid berust.
FR

error: Kopiëren mag niet!