217 miljoen USD

Vanuit LVV is in een tijdperk waar de economie daadwerkelijk moet worden gediversifieerd en de bevolking ook meer zelf haar eigen voedsel zal moeten kweken, goed nieuws gepresenteerd aan de bevolking. Daarvoor moeten complimenten worden gegeven aan de afdeling Voorlichting en het betreffende onderdirectoraat van LVV. Dat is op zijn plaats vanwege de details die gegeven worden bijvoorbeeld met betrekking tot de teelt van bruine bonen en wortelen. Even daarvoor was er ook aan de orde de teelt van aardappelen. De teelt van bruine bonen en aardappelen zal enkele handelsbelangen schaden. Als er in Suriname zelf op noemenswaardige schaal bruine bonen en aardappelen worden geteeld, zal de import kennelijk afnemen en zal het een impact hebben op het inkomen van de exporteur en van handelaren. Bruine bonen en aardappelen worden breed door de bevolking gegeten op een significante schaal. LVV heeft de bevolking die niet op de hoogte was, op de hoogte gebracht dat de teelt wel mogelijk is. Het plantmateriaal voor aardappelen en de bonen moeten nog worden aangemaakt. Het ministerie moet zijn afdelingen en ressortkantoren landelijk inzetten om dit plantmateriaal te vermeerderen en deze massaal ter beschikking te stellen aan de burgerij. Deze operatie zal een bepaald budget vereisen en niet in het belang zijn van de handel. Deze operatie moet in de suppletoire begroting worden opgenomen en in deze fase moet het niet worden overgedragen aan een particuliere instantie. Ondernemers en kleine landbouwers die geïnteresseerd zijn in het plantmateriaal moeten van LVV een datum krijgen wanneer deze ter beschikking is. Het ministerie zegt dat dit plan in het kader is van diversificatie van de economie en productie in Suriname. LVV zegt dat het zwaar bezig is mogelijkheden te zoeken welke geïmporteerde gewassen zelf in Suriname geproduceerd kunnen worden met als einddoel importvervanging. Het is belangrijk om te weten welk onderdirectoraat met deze zaak bezig is: het onderdirectoraat Landbouw. Dit onderdirectoraat heeft recentelijk een goede oogst gedaan van een Cubaanse variëteit bruine bonen. Maar het is niet alleen gebleven bij bruine bonen. Er zijn ook verschillende proeven gedaan om wortelen, bloemkool, Chinese kool, paprika, broccoli, (zoete) maïs en sla te kweken en de resultaten waren goed. Paprika wordt al in Suriname geteeld, de rest kan zeker in kleiner of georganiseerd ondernemingsverband worden geteeld voor eigen consumptie c.q. lokale verkoop. Wortelen behoren traditioneel niet tot het consumptiepatroon van de Surinamer. Al deze groentesoorten worden graag gegeten in Suriname en het is een kwestie van het verkrijgen van het plantmateriaal. Nu moet opgelet worden dat wat deze nieuwe groentesoorten betreft er geen politiek wordt bedreven, in die zin dat een ondernemer het plantmateriaal (in samenwerking met toppers op LVV) gegijzeld houdt en alleen tegen betaling van hoge bedragen ter beschikking stelt. Burgers kunnen, wanneer ze zelf hebben onderzocht welke variëteiten hier zelf gedijen, zelf overgaan tot het ‘laten halen’ van de zaden die bijvoorbeeld grif in Azië worden geproduceerd tegen acceptabele prijzen. Het ministerie van LVV zegt dat het de teelt van bruine bonen verder wil stimuleren onder de landbouwers. Aangezien bruine bonen veelal in Suriname wordt geconsumeerd en de bonen goed gedijen in ons land, kan de bonen op grote schaal worden geteeld voor lokaal gebruik, verwerking en export. De productie op grote schaal van bruine bonen kan inderdaad werkgelegenheid creëren en besparing zijn bij deviezenuitgaven. Hoeveel dat precies zou zijn, is niet bekend. Wanneer het ministerie uitkomt met dit bericht, dan moet het zijn eerdere plannen om andere gewassen te telen steeds herhalen. We doelen dan op aardappelen. Er zijn ondernemers dichtbij de coalitiepartij die geld verdienen door lage kwaliteit aardappelen te importeren, die in de volkswinkels zo een beetje de enige aardappelen zijn die de consument kan kopen. LVV berichtte eerder dat uit Guyanees onderzoek is gebleken dat bepaalde soorten hier kunnen worden gekweekt. LVV moet direct aangeven wat er van die plannen zijn terecht gekomen. Het was op het betreffend moment wel slecht nieuws voor de importeur(s) van aardappelen. LVV is concreet en zegt dat voor een gezin van 5 personen bruine bonen geteeld kan worden op een oppervlakte van 3 bij 4 meter en wel op een plantafstand van 20 cm bij 75 cm etc.. De oogsten zijn dan het hele jaar door. LVV moet kleine brochures uitdelen via de regionale kantoren en deze ook online publiceren. Daarin moet uitgelegd worden hoe deze groenten en bonen moeten worden gekweekt. Vanwege de financieel economische situatie die naar het schijnt zijn dieptepunt nog niet heeft bereikt, heeft zowel de staat als de burger behoefte aan de shift naar zelfvoorziening via landbouw en voor altijd. De minister wordt geadviseerd om niet steeds zelf naar voren te komen, maar het aanwezige midden en hoger kader van zijn ministerie landelijk ook de ruimte te geven om hun kennis opgedaan op het Natin en Adek ten toon te stellen. Hij moet zijn kader meer betrekken en niet doen alsof alles staat en valt met zijn kennis. LVV geeft zelf aan dat volgens het niet openbare Nationale Master Plan Suriname mogelijk aan export een bedrag van 217 miljoen USD per jaar kan verdienen, na implementatie van landbouwplannen daarin opgenomen.

error: Kopiëren mag niet!