Sharman: “Gelden snoepreisjes investeren in aanpak criminaliteit”

Assembleelid Dew Sharman (VHP) is het niet eens met de stelling van het ministerie van Justitie en Politie dat er niet genoeg middelen zijn om de toegenomen criminaliteit adequaat te kunnen aanpakken. “Als je kijkt naar hoeveel buitenlandse reizen er gemaakt worden door leden van de regering en de president zelf, is het wel duidelijk dat er geld is. Zet dit geld op de juiste plaats in”, zegt Sharman aan Dagblad Suriname. “Wij weten dat daar, waar er armoede is, de criminaliteit altijd stijgt.” Vandaar dat hij ook heeft geageerd dat in het stabilisatie- en herstelplan van de regering niets over de aanpak van de criminaliteit, de veiligheid en de veiligheidsplannen is geschreven. Sharman benadrukt dat met een simpel onderzoek bij de burgerij het duidelijk is te concluderen dat ‘crime aan het toenemen is’. De politicus benadrukt dat er wel altijd geld is, maar is het overduidelijk dat er meestal verkeerde prioriteiten vanuit de regering worden gesteld. Het crisisplan van de regering behelst volgens Sharman een bedrag van USD 1 miljard, terwijl de gecalculeerde uitgaven een bedrag van SRD 3.5 miljard beslaan. Dit bedrag uitgezet tegen een wisselkoers van SRD 7 zou een extra SRD 3.5 miljard opleveren. “Misschien kunnen zij dat geld gebruiken om een goed criminaliteitsplan te maken en uit te voeren. De samenleving kan niet worden overgelaten aan de grillen van criminelen. De regering moet middelen vrijmaken om de bestrijding van crime voorkeur te geven. Desnoods ga je besnoeien bij andere ministeries, maar laat de gemeenschap niet in de steek”, aldus de VHP’er.
Lange rijen bij politiestations
Al een hele poos zien wij dat de criminaliteit in het land aan het vergroten en verruwen is. Volgens de politicus wordt zelf aangegeven dat ’s morgens lange rijen bij bepaalde politiestations ontstaan van mensen die in de voorbije nacht zijn bestolen of beroofd. Het feit dat de criminelen onlangs over zijn gegaan om een baby onder schot te houden, betekent volgens hem dat de criminelen tot alles in staat zijn. Sharman hoopt dat door de samenwerking van leger en politie de criminele elementen deels worden teruggedrongen.
Minister Juspol moet ontlast worden van functie
Sharman is net als de overige leden van zijn fractie ervan overtuigd dat Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos niet deugt op haar post, omdat zij zich steeds vergaloppeert als minister. “Ik weet niet waarmee zij bezig is, maar een gericht criminaliteitsplan heeft zij niet. Het is ook ongehoord dat deze minister informatie uit een comité-generaal prijsgeeft op een persconferentie. Hierover is de president ook aangeschreven om maatregelen te treffen.” Het liefst ziet Sharman dat de bewindsvrouw ontlast wordt van haar verantwoordelijkheden op het ministerie van Justitie en Politie.
FR

error: Kopiëren mag niet!