Jeugdparlement laat tanden zien aan minister Peneux

Minowc-minister Robert Peneux
Minowc-minister Robert Peneux

NJP-voorzitter Priya Sital
NJP-voorzitter Priya Sital
Wil binnen 5 werkdagen antwoord
Het Nationaal Jeugdparlement Suriname (NJP) zou afgelopen zaterdag praten over de verhoging van de inschrijftarieven op de scholen, maar vanwege het feit dat Onderwijsminister Robert Peneux niet op de vergadering was en ook geen vertegenwoordiger had gestuurd om meer uitleg te geven over hoe de verhoging precies eruit zou zien, heeft het Jeugdparlement zijn standpunt hierover nog niet gedeeld.
Besloten werd dat het Jeugdparlement een brief zal sturen naar de minister om meer duidelijkheid te krijgen. Op dinsdag 5 juli, een dag voor Ied Fitre, heeft het Jeugdparlement de brief verstuurd naar het ministerie. De minister was niet aanwezig en heeft deze niet gelijk onder ogen gehad. In de brief heeft het NJP, als hoogste jeugdvertegenwoordigingsorgaan, de minister gevraagd om kennis te mogen nemen van de tarieven van de inschrijfgelden op verschillende niveaus voor het komend schooljaar. Het NJP wenst graag geïnformeerd te worden over de hoogte van het inschrijfgeld voor het komend schooljaar voor de glo-, voj-, vos- en andere hbo-opleidingen, gecoördineerd door de overheid van Suriname. Aangezien de vooruitzichten grote invloed hebben op de leerlingen/studenten, de doelgroep van het NJP, staan zij open om van gedachten te wisselen en aanbevelingen te doen aan het ministerie inzake het bovengenoemde.
Het NJP heeft de minister 5 werkdagen de gelegenheid gegeven hem schriftelijk in te lichten over de bedragen inzake de inschrijfgelden van de scholen voor het komend schooljaar. De voorzitter geeft aan dat indien de minister niet reageert, de leden in beraad zullen gaan hoe hierop verder te reageren. Echter geeft de NJP-voorzitter wel aan te hopen, aangezien de inschrijvingen meestal in augustus/september aanvangen, dat de minister gauw duidelijkheid verschaft rondom te inschrijfgelden, vooral in geval van de Anton De Kom Universiteit. “Indien berichten juist zijn dat het inschrijfgeld op Adek USD 300 zal bedragen, moet de minister dit tijdig kenbaar maken.” Sital geeft aan dat dit vooral voor ouders met meer kinderen moeilijk zal zijn indien het van de een op het ander moment als vaste regel geldt. “Eigenlijk zouden mensen hiervan een jaar van tevoren op de hoogte gesteld moeten worden.” Als optie zou gegeven kunnen worden dat indien deze verhoging komt deze pas volgend jaar ingaat, zodat de mensen kunnen sparen. Verder stelt de NJP-voorzitter dat er bezuinigd mag worden, maar niet op onderwijs. “Je komt hierdoor aan het recht van kinderen om onderwijs te genieten.”

error: Kopiëren mag niet!