Chilcot

De wijze waarop de Westerse wereld de aanzet heeft gegeven om de moderne politieke, sociale en economische orde in het Midden Oosten en overige moslimlanden in de wereld, onder het mom van deze of gene bedreiging, omver te werpen, is enkele keren door ons hier besproken. Dat er bewegingen zijn om mensenrechten hogerop de agenda te krijgen is een taak van de VN, waarin deze organisatie en haar agentschappen en organen meer steun van de lidlanden en de politiek dienen te verkrijgen. De USA en andere westerse landen hebben na hun optreden gelijk volgend op de inval van Irak op Koeweit, getoond geen respect te hebben op de orde in bovengenoemde regionen en uiteindelijk ook niet op de naties en bevolkingen van die landen, men heeft geen acht op de rechten van de kinderen en de vrouwen die zwaar lijden van de chaos die door de USA en haar bondgenoten is aangericht in de vele moslimlanden. Op den duur zijn de grenzen steeds verzet en is het nu mogelijk dat een regering, in het belang van de lokale bevolking mijlenver van de eigen bevolking, de boel kapot schiet en legitieme regeringen en regeringsleiders arresteert en laat terecht stellen. Syrië is het gevolg van de chaos die door de Westerse wereld, met behulp van hun machtige media, in dit deel van de wereld wordt gecreëerd. De chaos versterkt aanvankelijk ‘slapende’ cellen met radicale ideeën over de staat en de staatsinrichting. Het lijkt alsof de aanvallende landen jaloers zijn op welvarende samenlevingen die elders ontstaan en niet bereid zijn zich te schikken en te onderwerpen aan de westerse wereldorde. De vele aanslagen in de Europese steden vertonen de trend zich te verspreiden over de hele wereld en intensiever te worden.
Saudi-Arabië en de Golfstaten hebben zich altijd afzijdig gehouden van de problematiek in de moslimlanden veroorzaakt door de USA en haar partners, om in het belang van hun politieke en financiële belang een goede relatie met de Westerse vrienden te hebben. Men steekt geen vinger uit, maar nu zijn de aanslagen dichter bij huis en het kan allemaal erger worden. Nu is er dezer dagen een speciaal rapport uitgekomen over de eerste en baanbrekende aanslag van USA op een land, welke de weg vrij zou banen voor vrij spel in alle andere landen in de regio. Het ging om de Westerse invasie in Irak, waar er ‘weapons of mass destruction’ (massavernietigingswapens) ergens verborgen zouden zijn. Het werd door Irak en experts ontkend, het land liet inspecties toe, maar het mocht niet baten. Uiteindelijk werd de dictator van het land opgehangen met medewerking van de USA. Daarna volgde een verdere zuivering in andere landen, waarvan ook het slachtoffer werden de regeringsleiders in Egypte en Libië.
Het onderzoek bekend als ‘Iraq Inquiry’ werd opgezet in 2009 onder voorzitterschap van Sir John Chilcot in opdracht van de Britse regering. Het rapport moest uitwijzen of het besluit om Irak binnen te vallen op de juiste gronden was genomen. Het was de bedoeling dat het onderzoeksrapport onmiddellijk zou worden gepubliceerd, maar het rapport werd 7 jaar achter gehouden. Het rapport onderzoekt beslissingen die door de Britse regering zijn genomen tussen 2001 en 2009. Er zijn heel interessante bevindingen in het rapport, waarin bijvoorbeeld staat dat militaire actie in Irak geen laatste optie was. Bovendien was er in 2003 geen dreiging afkomstig van Sadam Hussein, de Iraakse regeringsleider. Er werd volgens het rapport overdreven met informatie die zou kunnen duiden op massavernietigingswapens. De beschikbare informatie werd niet kritisch onderzocht. De wettelijke basis voor de Britse regering voor een invasie in Irak (vanaf 20 maart 2003) was ook onduidelijk. De Britse regering zou met haar besluit ook de VN Veiligheidsraad hebben ondermijnd volgens het rapport.
Het rapport geeft ook aan dat de aanvallers van Irak geen rekening hebben gehouden met de consequenties van de oorlog, dus ook niet met de vrouwen en kinderen van Irak, ondanks waarschuwingen. Er was geen planning wat er van het land zou worden na Sadam Hussein. Meer dan 200 Britten en minimaal 750 maal meer Irakezen: 150.000. Dit aantal is waarschijnlijk meer. Meer dan een miljoen Irakezen moesten vluchten. Het rapport onderkent dat het Irakese volk verschrikkelijk heeft geleden onder de invallen van de Westerse landen. Er is ook kritiek in het rapport op het feit dat de Britse regering onvoorwaardelijke ondersteuning had beloofd aan de USA in de Irak-kwestie. Het rapport zegt ook wat over de besluiten die de Amerikaanse regering neemt richting sommige landen in het Midden-Oosten. Het Chilcot-rapport bevestigt de verkeerde en door discriminatie ingegeven buitenlandse politiek van de USA en haar partners waaronder Engeland. Het is de hoofdoorzaak van veel menselijk lijden in de wereld, vooral van kinderen en vrouwen.

error: Kopiëren mag niet!