Nederlandse en Caribische leerkrachten/docenten met Surinaamse roots

Er is een behoorlijk aantal leerkrachten c.q. docenten in Nederland en het Caribisch gebied met een Surinaamse achtergrond. Een groot deel daarvan komt haast elk jaar in de grote vakantie (juli-augustus) naar Suriname om te genieten van hun wel verdiende vakantie. Terwijl deze groep vakantie aan het houden is, zijn de Surinaamse collega’s nog aan de slag. Zij krijgen medio augustus hun vakantie (velen hebben daarnaast nog een extra baan voor een beetje meer inkomen).
Als het ministerie van Onderwijs werk van zou maken om een seminar te organiseren met de groep onderwijsgevenden van Nederland, het Caribisch gebied en Suriname om kennis en kunde met elkaar te delen, zou dat alleen maar in het voordeel van het Surinaams onderwijs zijn. Ik denk en ben van overtuigd dat vele leerkrachten/docenten die met vakantie in Suriname zijn één dag zullen willen opofferen ten bate van het onderwijs in Suriname. Zij zullen op het seminar van gedachten wisselen en kennis kunnen overdragen. De groep buitenlandse onderwijsgevenden zal naar mijn bescheiden mening ook een dagdeel les kunnen geven, zodat de leerkrachten/docenten in Suriname kunnen ervaren op welke manier de collega’s overzee hun werk doen.
Uiteraard speelt een aantal factoren een belangrijke rol in het onderwijs van Nederland, het Caribisch gebied en Suriname. Deze factoren zijn divers van aard. Rekening mee houdend zal er veel van elkaar geleerd kunnen worden. Ze zullen samen brainstormen over de knelpunten en aandachtspunten in het Surinaams onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, afdeling Inspectie samen met het Bureau Lager Onderwijs en andere relevante instanties binnen dat ministerie kunnen een aanzet geven in die richting. Plaats een oproep en kijk hoeveel response er zal zijn.
De buitenlandse onderwijskrachten met Surinaamse roots kunnen op die manier hun krachten blijven geven aan de opbouw van “hun” land. Ik vind dat de punten hierboven genoemd ter sprake moet worden gebracht. De expertise van de overzeese collega’s kan goed gebruikt worden. Ik hoop dat dit schrijven een prikkel mag zijn in de goede richting en zie een seminar spoedig georganiseerd samen met de Nederlandse, het Caribische en Surinaamse onderwijsgevenden. Is het een succes, dan maar een jaarlijks terugkerend evenement van maken.
Hemantkumar Biere
Voorzitter van de stichting “140 jaar Hindostaanse Immigratie”

error: Kopiëren mag niet!